Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Meer mogelijkheden re-integratie tweede spoor

4w5a06341_1_20211229_141236

Re-integratiemogelijkheden van arbeidsongeschikte werknemers moet verbeterd worden volgens het nieuwe kabinet. Als in het eerste ziektejaar de re-integratie bij een andere werkgever meer kansen biedt dan kan er in de toekomst direct gestart worden met re-integratie tweede spoor. Op dit moment wordt op zijn vroegst vanaf de achtste week ziekte gestart met re-integratie tweede spoor.

In het tweede ziektejaar moet de focus liggen op tweede spoor tenzij de werkgever na overleg met de bedrijfsarts en werknemer besluit om het eerste spoor te blijven volgen. Nu is het verplicht uiterlijk het tweede ziektejaar het tweede spoor in te zetten tenzij binnen drie maanden concreet perspectief is op geschikt werk.

In het coalitieakkoord staat dat een vroege keuze voor één van de sporen werknemers in staat stelt om blijvende arbeidsongeschiktheid te verminderen. Deze keuze wordt gemaakt zodat het de positie van arbeidsongeschikten verbeterd.

Daarnaast wil het kabinet de WIA hervormen. Er zijn namelijk werknemers die geen werk én geen arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben omdat zij minder dan 35% inkomen verliezen. Bij deze situatie heeft de SER geadviseerd dat het arbeidsongeschiktheidspercentage moet worden vastgesteld aan de hand van toetsing. Zo wordt er gekeken welke functies realistisch uitvoerbaar zijn.