Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Mag werkgever naar coronavaccinatie werknemer vragen?

4w5a6313-min_1_20201230_142551

Het coronavaccin brengt op arbeidsrechtelijk vlak nieuwe vragen en besluiten met zich mee. In onze kennisbank zijn daarover diverse artikelen gepubliceerd. Het privacyaspect verdient ook zeker aandacht. Werkgevers kunnen vanuit praktisch oogpunt graag willen weten en registreren wie van het personeel het coronavaccin ontvangen heeft. Maar is dat toegestaan? Werkgevers hebben tenslotte een wettelijke plicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. In dit artikel zoomen we kort in op wat de AVG hierover zegt.

Mag een werkgever aan een werknemer vragen of hij of zij gevaccineerd is?

Nee, het is niet toegestaan te vragen of uw werknemer gevaccineerd is. Net zoals het niet toegestaan is om te informeren of een werknemer zwanger is. Vraagt een werkgever het toch, dan is een werknemer niet verplicht om antwoord te geven.

Informatie over het wel of niet gevaccineerd zijn zegt iets over iemands gezondheid. Daarmee is het een bijzonder persoonsgegeven. Bijzondere persoonsgegevens genieten extra bescherming op grond van de AVG. Ja, verwerking is zelfs verboden, behalve wanneer een beroep kan worden gedaan op een wettelijke uitzondering (art. 9 AVG) én er een rechtsgrond is conform art. 6 AVG.

Wat als een werknemer zelf en vrijwillig de werkgever informeert over de vaccinatiestatus?

Als een werknemer de werkgever zelf actief informeert, dan is dat een keuze van de werknemer. Bij goede arbeidsverhoudingen zal een werknemer al snel geneigd kunnen zijn om (gezondheids)informatie te delen. Een werknemer kan hiertoe echter nooit verplicht worden. De werkgever mag de verkregen informatie niet delen met andere collega’s of vastleggen.

En als een werknemer toestemming voor registratie geeft? Dan nog is registratie op basis van toestemming juridisch niet houdbaar. Tussen werkgever en werknemer geldt een gezagsrelatie. Er is geen sprake van gelijkwaardigheid, waardoor de rechtsgrond toestemming al snel in het geding kan komen.

Biedt de AVG geen enkele ruimte?

Onder andere vanuit de zorgsector klinkt een roep om registratie van de status van werknemers rondom de coronavaccinatie mogelijk te maken. Dan moet dit echter wel wettelijk geregeld zijn. De AVG biedt ruimte voor verwerking van bijzondere persoonsgegevens om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid. Op dit moment is er op dit vlak echter (nog) geen wet die registratie door werkgevers mogelijk maakt. Dus eerst zal er een uitzonderingsregel geformuleerd moeten worden die vervolgens voorgelegd wordt aan de Eerste en Tweede Kamer. Zolang die wet er niet is, is registratie door werkgevers niet toegestaan.

Heeft u nog meer vragen over COVID-19 en uw organisatie? In het dossier over COVID-19 vindt u meer informatie en beantwoorden onze experts al uw vragen.