Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Maatwerk bij thuiswerken

4w5a0688-min_2_20210112_205125

Hoewel thuiswerken de norm is, kan er onenigheid ontstaan tussen werkgever en werknemer over het wel of niet mogen thuiswerken. Uit jurisprudentie blijkt dat er met de omstandigheden van het geval rekening gehouden moet worden bij het besluit om een werknemer op kantoor te laten werken.

Casus

De situatie in een van de uitspraken over dit onderwerp was als volgt: eiseres werkte als secretaresse en receptioniste en haar werkplek bevond zich achter de balie. Haar werkzaamheden bestonden aan telefoon aannemen, gasten ontvangen en administratieve werkzaamheden verrichten. Hoewel de overheid aankondigde dat waar mogelijk thuisgewerkt moest worden, berichtte de werkgever zijn werknemers dat zij op kantoor dienden te werken. Indien zij het daar niet mee eens waren en toch thuis wilden werken, dienden ze verlofdagen op te nemen. Voor de werknemer was het bezwaarlijk om op kantoor te werken, omdat haar hartfalen ervoor zorgde dat zij bij besmetting met het coronavirus ernstige medische gevolgen zou ervaren. Zij heeft dit aangegeven bij de werkgever en aangeboden haar werkzaamheden vanuit huis te willen verrichten. De werkgever ging daar niet mee akkoord, werknemer meldde zich ziek en werkgever zette de loonbetalingen stop. Kortom, een conflict wat uitgroeide tot een rechtszaak.

Verweer

De werkgever stelde dat de werkzaamheden van de werknemer met geen mogelijkheid vanuit huis verricht konden worden. Ook voerde hij aan in het verweer dat hij maatregelen had getroffen, zoals het plaatsen van een spatscherm en het annuleren van afspraken. Er was echter geen duidelijkheid over het tijdstip van deze maatregelen en de communicatie daarvan richting werknemer.

Uitspraak

De kantonrechter benadrukte dat de werkgever zorg dient te dragen voor een veilige werkplek. In deze zaak was er volgens de rechter onvoldoende rekening gehouden met de gezondheid van de werknemer en met de mogelijkheid om aangepaste werkzaamheden uit te voeren. Daarbij kwam nog dat de werkgever in augustus 2020 de maatregelen nog niet had uitgevoerd en er dus wel degelijk gevaar was voor de gezondheid van de werknemer als zij op kantoor had gewerkt. De vordering van de werknemer werd in dit licht toegewezen.

Uit deze uitspraak blijkt dat niet alleen de gezondheid van de werknemer een rol dient te spelen bij het besluit om werknemers op kantoor te laten werken, maar ook andere omstandigheden daarin mee dienen te wegen. Vragen over het thuiswerken, een werkplekscan laten uitvoeren of advies nodig? Wij staan voor u klaar!