Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Letselschadebegeleiding: Interview met Aartjan Brand in LetselschadeNEWS

Letselschadenews_aartjan_adxpert

In dit artikel leest u een interview met Aartjan Brand in het magazine LetselschadeNEWS. Aartjan vertelt zijn verhaal en over hoe belangrijk het is om hulp van familie en vrienden, maar zeker ook professionals, te krijgen om je leven weer op de rit te krijgen na een ongeluk. Ook ADXpert begeleidde Aartjan.

Dit jaar is het tien jaar geleden dat het ongeluk plaatsvond. Aartjan was nog een puber toen hij zijn linkerbeen en -heup verloor door het ongeval. Verschillende professionals hebben zich over deze zaak gebogen en Aartjan geholpen. Zoals Cees Willem Dam, arbeidsdeskundige werkzaam bij ADXpert, die er aanvankelijk voor zorgde dat de intrekking van de WIA- status van Aartjan werd teruggedraaid. Dat lijkt op voorhand een eenvoudig aantoonbare zaak, maar het bleek toch lastiger dan verwacht. Aansluitend heeft Cees Willem samen met Aartjan aan de hand van diverse tests de opties in kaart gebracht voor een studie en/of werk aangezien zijn toenmalige BBL-opleiding voor constructiebankwerker was stopgezet. Met hulp van Cees Willem is Aartjan in 2016 aan de slag gegaan als commercieel verkoper binnendienst. 

Het is een plezier om het interview met Aartjan te lezen, zoals hij vol enthousiasme en energie vertelt over hoe hij zijn leven opnieuw heeft ingericht en de hobbels op zijn pad heeft getrotseerd.

Het volledige interview met Aartjan leest u onderaan deze pagina of vindt u hier

Letselschadebegeleiding bij ADXpert

Het traject omtrent letselschade is vaak intensief. Door samen met een arbeidsdeskundige en psycholoog te kijken naar de arbeidsmarktmogelijkheden wordt duidelijk wat de capaciteiten en leerpunten zijn. Door intensieve begeleiding kan er gezocht worden naar passend werk.

Bij letselschadebegeleiding spelen verschillende belangen rondom de letselschadeprocedure een rol. De belangenbehartiger, de aansprakelijke verzekeraar of de betrokkene kunnen zelf begeleiding inschakelen van experts bij de oriëntatie op en bemiddeling naar andere passende werkmogelijkheden. ADXpert is daarbij een ervaren, deskundige en betrouwbare partner.

Voor een structurele werkhervatting in passend werk wordt gekeken naar werk dat zo dicht mogelijk aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden van de betrokkene. Dit betekent dat er een re-integratievolgorde bestaat waarbij de focus ligt op de mogelijkheden bij de huidige werkgever, (spoor 1) en, zo nodig aanvullend, buiten de eigen organisatie (spoor 2). Het doel is om betrokkene zoveel mogelijk op zijn/haar eigen loonniveau te kunnen terugbrengen. De arbeidsdeskundige en de re-integratiecoach spelen hierbij een belangrijke en onafhankelijke rol. Zij hebben veel kennis en ervaring in het zoeken en vinden van en plaatsen in ander, passend werk.

In overleg met de betrokkene worden wensen en mogelijkheden geïnventariseerd, waarbij de benodigde scholing, training en werkplaatsaanpassingen in kaart worden gebracht (oriëntatie). Het komt veel voor dat de belastbaarheid van de betrokkene wordt getoetst in een zogenaamde werkervaringsplek (een soort stage). Zodoende wordt werkervaring opgedaan en kan er ondersteuning worden geboden door te solliciteren naar passend werk, veelal met succes!

Meer informatie over letselschadebegeleiding? Neem contact met ons op.

0001
0002
0003