Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Is een tweede spoortraject verplicht?

Een tweede spoortraject is een re-integratietraject dat wordt ingezet als een werknemer door ziekte of arbeidsongeschiktheid waarschijnlijk niet meer kan terugkeren in zijn of haar eigen (aangepaste) functie of een andere functie bij de eigen werkgever. Maar is een tweede spoortraject verplicht? In dit artikel worden drie argumenten genoemd waarom een tweede spoortraject verplicht is.

1. Wettelijke verplichting

Een werkgever is verplicht om een tweede spoortraject aan te bieden als het eerste spoortraject geen optie blijkt te zijn. Dit staat beschreven in de Wet verbetering poortwachter. Het doel van deze wet is om de duur van ziekteverzuim te verkorten en de re-integratie van zieke werknemers te ondersteunen en stimuleren. Als werkgever moet je er alles aan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen, ook als dit betekent dat er gezocht moet worden naar ander werk buiten de eigen organisatie. Vaak wordt uit een arbeidsdeskundig onderzoek duidelijk dat er voor de zieke medewerker geen mogelijkheden zijn om duurzaam te hervatten in het eigen werk, aangepaste eigen werk of een andere interne functie. Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt meestal uitgevoerd als de medewerker 1 jaar ziek is.

2. Goed werkgeverschap

Een tweede spoortraject kan gezien worden als goed werkgeverschap. Als werkgever heeft u feitelijk de zorgplicht om de uitgevallen medewerker te herplaatsen in werk waarin de belastbaarheid van de medewerker niet overschreden wordt. Als een werknemer door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet meer kan werken in zijn of haar eigen functie, dan is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te zorgen voor ander passend werk. Een tweede spoortraject, uitgevoerd door een specialistisch coachingsbureau als ADXpert, is dan noodzakelijk. 

3. Directe schade en schade op termijn verminderen

Een derde argument om een tweede spoortraject verplicht te stellen is om directe schade te verminderen. Veel werkgevers zien een tweede spoortraject als een verplicht nummer, maar het kan veel schade in de toekomst voorkomen. Als een werknemer langdurig ziek is, kan dit namelijk leiden tot hoge kosten voor de werkgever. Denk aan kosten voor vervanging, verzuimbegeleiding en eventuele boetes van het UWV bij het niet voldoen aan de Wet verbetering poortwachter. Als de werknemer niet herplaatst is in ander werk en een beroep doet op een WIA-uitkering zal deze uitkering door het UWV verhaald worden op de (ex) werkgever. Dat betekent dat de WGA-premie die door de werkgever afgedragen wordt tot wel tien jaar daarna een verhoging laat zien.

Conclusie

Een tweede spoortraject is verplicht voor werkgevers als hervatting bij de eigen werkgever, het zogenaamd eerste spoortraject, geen optie blijkt te zijn. Dit staat beschreven in de Wet verbetering poortwachter. Daarnaast kan een tweede spoortraject gezien worden als goed werkgeverschap en kan het directe en op termijn schade verminderen als de medewerker herplaatst wordt. Het is dus belangrijk dat werkgevers zich bewust zijn van hun verplichtingen en verantwoordelijkheden bij ziekte van arbeidsongeschiktheid van werknemers.