Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Inzet tweede spoortrajecten tijdens de loondoorbetalingsperiode – deel 2

4W5A07201

Aan de hand van een analyse op basis van de dossiers van WIA-aanvragers van het UWV zetten wij de belangrijkste inzichten op een rij.

7% heeft concreet uitzicht op nieuwe werkgever bij claimbeoordeling

Bij de WIA-claimbeoordeling hebben 7 van de 100 werknemers een nieuwe werkgever. In de meeste gevallen gaat het nog om een detachering. Bij 26 mensen is passend werk gevonden bij de oude werkgever. Bij hen liep het eerste en tweede spoor parallel. Bij de andere 67 personen is per einde wachttijd geen passend werk gerealiseerd. Bij de helft liepen eerste en tweede spoor parallel en bij de andere helft waren er alleen mogelijkheden in het tweede spoor. Een kwart van de werknemers is ouder dan 59 jaar de vindt geen nieuwe werkgever.

Bij paralleltraject behoudt de helft inkomen uit dienstverband

Ongeveer de helft behoudt inkomen uit dienstverband na afloop van de claimbeoordeling bij een paralleltraject. Als er alleen mogelijkheden zijn voor het tweede spoor behoudt maar 18% inkomen uit dienstverband. De rest kan in aanmerking komen voor een WW- of bijstandsuitkering als hier recht op is.

Grote bedrijven zetten vaak tweedespoortraject in

Werknemers met een nieuwe werkgever zijn bijna in alle gevallen van een klein of middelgroot bedrijf afkomstig. Bij grote bedrijven wordt vaker passend werk gerealiseerd en wordt vaker inkomen uit dienstverband behouden.

In tweederde van de trajecten zitten concrete werkzoekactiviteiten

Meest voorkomende activiteiten in een tweedespoortraject zijn het versterken van de vaardigheden voor het presenteren bij een nieuwe werkgever zoals sollicitatietraining, maken van een cv en netwerktraining. Daarnaast zijn ook beroeps- en arbeidsmarktoriëntatie en bemiddeling naar een nieuwe werkgever en jobhunting onderdeel hiervan.

Tijdens het traject zijn er vaker tegenslagen dan meevallers

Het verloop van de gezondheid tijdens het tweedespoortraject kan anders uitpakken dan de prognose. Bij ongeveer een derde van de trajecten is sprake van tegenslag in de vorm van tijdelijke stagnatie, uitval of gezondheidsverslechtering. Onverwachte verbetering komt in 9% van de gevallen voor.