Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

In quarantaine, maar niet ziek: loon doorbetalen?

4w5a9539-min_1_20200506_190414

Het kan u, als werkgever, maar zo overkomen; uw werknemer is niet ziek, maar zit door corona wel thuis in quarantaine. Dit kan bijvoorbeeld komen door een huisgenoot of familielid met corona. Wat moet u in zo’n situatie doen? En bent u verplicht om zijn of haar loon door te betalen? ADXpert geeft antwoord op al uw vragen rondom dit onderwerp.

Wanneer uw werknemer niet ziek is, mag deze ook niet ziek gemeld worden bij uw arbodienst. Dit geldt ook voor werknemers in quarantaine. Alleen wanneer uw werknemer écht niet meer kan werken door ziekte, mag er een ziekmelding worden verstuurd. De loondoorbetalingsverplichting tijdens een quarantaine hangt af van waarom uw werknemer in quarantaine is. 

Een mogelijke oorzaak voor de quarantaine van uw werknemer kan een huisgenoot of familielid met het coronavirus zijn. Hier kan de werknemer zelf niks aan doen, maar toch bent u als werkgever verplicht deze werknemer naar huis te sturen om een veilige werkplek voor uw overige werknemers te creëren. De werknemer kan een gezondheidsrisico voor uw andere personeelsleden zijn. Wanneer het voor zo'n werknemer niet mogelijk is om thuis te werken tijdens zijn of haar quarantaine en er ook geen sprake is van een ziekmelding, is er alsnog sprake van een loondoorbetalingsverplichting.

Als werkgever is het mogelijk om te eisen dat deze werknemer alsnog komt werken omdat er geen sprake is van ziekte, al is dit geen verstandige keuze. Hiermee brengt u de gezondheid van uw overige werknemers namelijk in gevaar en een besmetting als gevolg van zo'n keuze, kan u flinke boetes en claims bezorgen. U bent namelijk wettelijk verplicht zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. Naast die flinke boetes en claims, kan deze keuze ook een flinke verhoging in het verzuim binnen uw bedrijf veroorzaken waardoor in het ergste geval uw bedrijf tijdelijk moet sluiten.

Naast een quarantaine waar werknemer zelf niets aan kan doen, is het ook mogelijk dat uw werknemer zelf het risico heeft genomen om in quarantaine te moeten. Dit kan komen door risicovol gedrag of door een bewuste keuze om alsnog af te reizen naar een oranje gebied. Wanneer zo'n situatie zich voordoet, is het van belang dat u als werkgever dit bewust genomen risico kunt aantonen. Wanneer er voldoende bewijs is, is er geen loondoorbetalingsverplichting. Stel uw werknemer eist toch een loondoorbetaling, dan kan het zo zijn dat u zich moet verantwoorden voor een rechter. Met voldoende bewijs heeft u er alle recht toe tot het niet doorbetalen van loon in zo'n situatie.

Stel uw werknemer meldt zich in zo'n geval ziek? Dan moet u als werkgever deze ziekmelding gewoon aannemen, hiertoe bent u verplicht. Als u deze ziekmelding niet gelooft, kunt u altijd de arbodienst of bedrijfsarts om advies vragen en vragen of zij deze werknemer kunnen spreken hierover. Het weigeren van een ziekmelding mag dus niet. Wanneer uw werknemer zonder klachten in quarantaine zit (op instructie van de GGD) en zelf van mening is dat hij of zij niet ziek is, maar u dit wel vindt, mag er geen ziekmelding worden gedaan. 

In het geval dat u werknemers in dienst hebt die vallen onder de categorie risicogroep en deze werknemers niet ziek zijn en niet thuis kunnen werken, maar zich ook niet veilig voelen op hun werkplek is het verstandig om dit te overleggen met uw arbodienst en/of bedrijfsarts. Beide partijen kunnen uw werknemer en u advies geven over de te nemen maatregelen en een veilige werkplek. Thuisblijven of een ziekmelding is vaak niet nodig in zo'n situatie, maar toch is het lastig om samen tot een compromis te komen zonder advies van een expert. Het is van belang dat er duidelijk en goed overlegd wordt tussen u en uw werknemer.