Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Impact van long covid op de werkvloer

De nasleep van een COVID-19 besmetting kan verstrekkende gevolgen hebben, zoals blijkt uit verhalen van mensen die te kampen hebben met langdurige klachten, ook wel bekend als long covid. Tot een jaar na de besmetting ervaren zij diverse fysieke, cognitieve, mentale en emotionele symptomen. Vermoeidheid, vergeetachtigheid, concentratieproblemen en slaapproblemen zijn veelvoorkomende klachten, naast angst en depressie. Volgens onderzoek van het UMC Groningen blijkt dat één op de acht Nederlanders langdurige klachten heeft na COVID-19, een zorgwekkende realiteit die niet te negeren valt. 

De impact van long covid beperkt zich niet alleen tot het individu maar heeft ook gevolgen op de werkvloer. Werknemers zitten volledig in de ziektewet of werken minder uur. Hoewel er op dit momenten nog meerdere onderzoeken lopen naar de implicaties van long covid, is nog veel onduidelijk over de duur en ernst hiervan. Dit zorgt ervoor dat veel werkgevers niet weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Zij willen het liefst dat hun werknemers weer zo spoedig mogelijk aan het werk gaan. Maar het herstel van long covid is vaak grillig. Sommige mensen met de diagnose kunnen na verloop van tijd weer werken of zelfs aan het werk blijven, maar heeft wel te maken met periodes van terugval in energie. Dit zorgt ervoor dat het herstel onvoorspelbaar is.

Maatwerk bij re-integratie

Re-integratie is altijd maatwerk, maar bij long covid vraagt dit om extra aandacht. Helaas blijkt uit onderzoek van het Longfonds dat bijna de helft zich niet gehoord en erkent voelt wat betreft zijn ziekte. Vanwege de verscheidenheid aan klachten is het lastig om een eenduidig re-integratieplan op te stellen. Daarom is goed overleg tussen werknemer, werkgever en de bedrijfsarts nodig om te voorkomen dat de werknemer over zijn of haar grenzen heen gaat. Het re-integratie plan moet aansluiten op het herstellende energieniveau van de werknemer. Regelmatige evaluaties zijn hierbij van belang, zodat indien nodig het plan steeds aangepast kan worden naar de actuele situatie. Dit vraagt om begrip en flexibiliteit van werkgevers. Het is voor werknemers belangrijk dat ze geleidelijk terugkeren naar het werk.

Werkaanpassingen kunnen belangrijk zijn bij het re-integratieproces. Afhankelijk van de werkplek kan dit bijvoorbeeld een eigen werkruimte zijn, thuiswerken, meer pauzes. Veel mensen met langdurige coronaklachten keren niet terug naar het werkniveau van voor de infectie. Het is daarom van belang om haalbare doelen te stellen rond het werk. Wat kan iemand op dit moment aan qua werkzaamheden en welke manier helpt hierbij? Start met het werk wat iemand nu graag zelf wil doen.

Daarnaast is het van belang dat er ook aandacht is voor de psychosociale gevolgen van langdurige coronaklachten. Doordat er zo weinig bekend is over de duur en verdere implicaties van long covid is er niet altijd evenveel begrip voor mensen met de diagnose. Het is daarom belangrijk om sociale steun te bieden en als werkgever ook aandacht te geven aan de psychosociale gevolgen van long covid. Vragen over re-integratie bij long covid? Bij ADXpert helpen onze experts u graag verder.