Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Hoor je het eens van een ander

4w5a9249-min_1_20201229_145142

SEO is niet alleen de ‘hit-generator’ op Google. Het is ook een onderzoeksinstituut. Een van de oudste in ons land nog wel. Opgericht op de faculteit Economie van de UVA, mijn alma mater. Het jongste onderzoek van dit respectabele instituut gaat over de ervaring van uitkeringsgerechtigden met de dienstverlening die zij in het kader van hun reintegratie ontvangen. Blijkt dat werknemers van eigen risicodragers meer reintegatie begeleiding krijgen en vaker aan het werk zijn dan hun (zieke) collega’s die voor hun reintegratie op het UWV zijn aangewezen.

Onder uitzendkrachten loopt het verschil in terugkeer naar betaald werk zelfs in de dubbele cijfers: van de uitzendkrachten die hun ziekengeld van het UWV ontvangen vindt 16% werk terwijl dat voor uitzendkrachten van een eigen risicodrager 28% is. Bijna het dubbele. Krijgt 63% van de uitzendkrachten met ziekengeld van het UWV reintegratiebegeleiding, bij eigen risicodragers is dat 72%. Forse verschillen zijn er ook in voorbereiding op en begeleiding naar de eerstejaars ZW beoordeling, een toetsing die soms nauwelijks tot intrekking kan leiden. Werknemers van eigen risicodragers blijken vaker en beter over de risico’s te zijn voorgelicht.

Het onderzoek heeft zich natuurlijk niet alleen op de ondersteuning gericht die de casemanagers van ADXpert bieden, maar een onverholen compliment is het wel. Het is de casemanager die het verschil maakt, dat blijkt wel. Uit heel gedegen onderzoek.

Overweegt u de inzet van een casemanager, of bent benieuwd naar eigen risicodragerschap ZW, aarzel dan niet om contact op te nemen. We helpen u graag op weg.