Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Hoe te handelen als medewerker niet meer ziek is

4W5A0774

Een werknemer is al lang arbeidsongeschikt en meldt zich ineens beter. Kan je deze betermelding accepteren? Als een zieke medewerker zich beter wil melden hoeft hij niet op toestemming te wachten van de bedrijfsarts. In de eerste plaats geldt dat een medewerker is hersteld als het werk volledig hervat kan worden en de medewerker weer volledig werkt.

Toch kan het zo zijn dat u denkt dat de werknemer nog niet volledig is hersteld of mogelijk weer een terugval kan krijgen. In dergelijke gevallen is het raadzaam om advies in te winnen bij de bedrijfsarts. Deze specialist kan beoordelen of de werknemer inderdaad volledig hersteld is of een periode van arbeidstherapeutisch werken voorstellen. Deze periode duurt maximaal zes weken. Vervolgens bepaalt de werkgever of de werknemer volledig hersteld is. 

Een medewerker kan zich opnieuw ziek melden na een periode van volledig herstel waarbij de werknemer vier weken of langer productief is geweest in zijn eigen functie. Als dit het geval is start een nieuwe re-integratietermijn van twee jaar.

Om zorgvuldig met deze situaties om te gaan, is het aan te raden om de (langdurig) zieke medewerker in de gaten te houden of diegene ook volledig hersteld is. De medewerker is pas volledig hersteld als hij terug is op het oorspronkelijke niveau van zijn eigen functie van voor de ziekteperiode. Als de medewerker is gere-integreerd in het aantal uren met betrekking tot het contract betekent dat niet dat volledig herstel geconstateerd kan worden.

Als werkgever is het essentieel om proactief te zijn bij dergelijke situaties en, indien nodig, deskundig advies in te winnen om de beste beslissingen te nemen voor zowel de werknemer als het bedrijf.