Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Historisch laag verzuimpercentage: een interview met Drechtwerk

av_adxpert-2019_02-min_1_20210104_195733

Prachtig nieuws vanuit Drechtwerk: terwijl het ziekteverzuim in Nederland in 17 jaar nog nooit zo hoog is geweest, is er bij Drechtwerk in 2020 het allerlaagste verzuimpercentage ooit gerealiseerd. Dit geweldige resultaat is gerealiseerd in samenwerking met ADXpert. Carola Aberson, coach bij ADXpert, interviewt Jacqueline Kooy, HR-manager bij Drechtwerk.

Wat komt als eerste bij je boven als je nadenkt over de samenwerking tussen Drechtwerk en ADXpert?

Ik merk in de praktijk dat ADXpert waarde hecht aan het in verbinding staan met onze organisatie. Er is veel aandacht voor communicatie, overleg en het geven van feedback aan elkaar. We werken op een gezonde manier samen in een positieve setting. Wat daarnaast opvalt is de visie op inzetbaarheid en welzijn en de aandacht hiervoor.

Wat heeft een arbodienst nodig om een SW goed te bedienen?

Wat een arbodienst in mijn optiek nodig heeft is de wil om samen te werken met leiding en de HR-afdeling. De teamleiders en HR-mensen kennen de medewerkers goed. Die informatie helpt enorm om een succesvol traject af te leggen met onze verzuimende medewerkers. Het is natuurlijk ook belangrijk dat ik merk dat de mensen van ADXpert intrinsieke motivatie hebben om met een bedrijf samen te werken die mensen met een arbeidshandicap in dienst heeft. Als derde wil ik noemen: een duidelijke visie op duurzame inzetbaarheid.

Succes vraagt vooral om duurzaam partnership. Investeer in tijd en geld. Denk niet alleen mee over de praktische aanpak rondom verzuim maar zoek de verdieping.

Waarover ben je het meest tevreden bij ADXpert?

Ik krijg feedback en geef deze ook. Dat voelt goed, dat dat wederzijds kan. Ik stel vast dat er ook daadwerkelijk wat gedaan wordt met onze aanwijzingen. Het is een arbodienst die meedenkt, flexibiliteit toont en durft te investeren. De medewerkers hebben kennis van zaken. Het is prettig om in gezamenlijkheid het eigen regie model vorm te geven. Daarnaast hebben we, ten opzichte van de benchmark, een relatief laag verzuim.

Wat zou beter kunnen in de samenwerking?

We werken sinds 1 januari 2020 samen. Dat is nog niet zo heel lang. Corona heeft alles natuurlijk ook in een ander perspectief geplaatst. Hierdoor hebben we nog niet voldoende handen en voeten kunnen geven aan een gedeelde visie op duurzame inzetbaarheid. Dit staat op de agenda van 2021. Ik geloof erin dat we in samenwerking met ADXpert ons verzuimpercentage verder kunnen reduceren.

Ook een historisch laag verzuimpercentage realiseren? In samenwerking met ADXpert is het mogelijk! Neem nu contact op met onze experts en reduceer verzuim in uw organisatie. 

Drechtwerk organiseert werkplekken voor mensen die zich niet op eigen kracht op de arbeidsmarkt kunnen redden. Mensen met een lichamelijke, verstandelijke, psychische of sociaal/maatschappelijke beperking komen niet makkelijk op de gewone arbeidsmarkt terecht. Drechtwerk maakt het mogelijk dat ook zij aan de slag kunnen. In de verschillende onderdelen zijn medewerkers, afkomstig van verschillende doelgroepen, actief, zoals: WAO, WIA en vooral ook Wajong, WWB en Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Binnen de verschillende bedrijfsonderdelen biedt Drechtwerk haar medewerkers werkzaamheden in uiteenlopende functies waarvan de activiteiten zijn afgestemd op de individuele mogelijkheden.