Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Het verschil tussen passend werk en bedongen arbeid

4W5A06571

In de context van re-integratie is het belangrijk om het onderscheid tussen "passend werk" en "bedongen arbeid". Wanneer een werkgever tijdens en na de re-integratie van een medewerker de werkzaamheden of arbeidsovereenkomst aanpast, kan de passende arbeid gezien worden als de bedongen arbeid. De bedongen arbeid is de arbeid die de werknemer uitvoerde voor zijn verzuim. Dit kan leiden tot een nieuwe loondoorbetalingsplicht. 

Dit juridische onderscheid werd verduidelijkt in een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 21 mei 2014 (Centrale Raad van Beroep, ECLI (verkort):1757). In deze zaak oordeelde de Raad dat wanneer een werkgever de arbeidsduur en het loon van een werknemer aanpast tijdens dienst re-integratie, het aangeboden passende werk kan worden beschouwd als bedongen arbeid. 

Voorkom dus dat passende arbeid onbedoeld de bedongen arbeid wordt:

  • Wijzig de arbeidsduur van de werknemer niet structureel (in de arbeidsovereenkomst);
  • Wijs de werknemer er nadrukkelijk op dat het passende arbeid is in de eigen werkzaamheden en in het kader van zijn re-integratie en dat de re-integratie nog niet beëindigd is;
  • Maak geen afspraken met de werknemer over een structurele aanpassing van zijn functie en laat salaris ongewijzigd.