Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Het verschil tussen passend werk en bedongen arbeid

Wanneer een werkgever tijdens en na de re-integratie van een medewerker de werkzaamheden of arbeidsovereenkomst aanpast, kan de passende arbeid gezien worden als de bedongen arbeid. De bedongen arbeid is de arbeid die de werknemer uitvoerde voor zijn verzuim. Dit kan leiden tot een nieuwe loondoorbetalingsplicht. 

De Centrale Raad van Beroep heeft zo geoordeeld in het geval dat een werkgever arbeidsduur en loon van een werknemer aanpaste tijdens diens re-integratie (Centrale Raad van Beroep, 21 mei 2014, ECLI (verkort): 1757). 

Voorkom dus dat passende arbeid onbedoeld de bedongen arbeid wordt:

  • Wijzig de arbeidsduur van de werknemer niet structureel (in de arbeidsovereenkomst);
  • Wijs de werknemer er nadrukkelijk op dat het passende arbeid is in de eigen werkzaamheden en in het kader van zijn re-integratie en dat de re-integratie nog niet beëindigd is;
  • Maak geen afspraken met de werknemer over een structurele aanpassing van zijn functie en laat salaris ongewijzigd.