Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Handreiking fysieke belasting | Een lang verhaal kort

4w5a9249-min_1_20201229_145142

Onlangs heeft de SER de handreiking ‘Arbomaatregelen fysieke belasting’ gepubliceerd. In deze handreiking zijn maatregelen en oplossingen opgenomen om fysieke belasting te voorkomen. Met de handreiking kunnen werkgevers, werknemers en arbeidsdeskundigen meteen aan de slag. Het is namelijk praktisch opgesteld en bevat onder andere stappenplannen. Een greep uit de onderwerpen die zijn uitgewerkt: tillen en dragen, trillen en schokken, repeterende bewegingen en onderbelasting.

Fysieke belasting wordt gedefinieerd als intensieve belasting op het werk wat kan leiden tot gezondheidsklachten. Werkgevers en werknemers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het uitwerken van arbeidsbeleid binnen de organisatie. Er moet daarbij voldaan worden aan het wettelijke beschermingsniveau evenals aan bescherming tegen gezondheidsrisico’s.

Het wettelijke kader waarbinnen de handreiking valt kan worden gevonden in de Arbeidsomstandighedenwet en -besluit en in Europese wetgeving. Van de Arbeidsomstandighedenwet gaat het om artikel 3, 5, 8 en 11. In het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt het wettelijke kader geschetst in hoofdstuk 5 en deels 6.

In deel vijf van de handreiking worden een aantal bewegingen uitgelicht. Hierbij wordt telkens een instructievoorbeeld gegeven, zodat je een duidelijk beeld hebt van hoe er wordt verwacht dat je je werknemers instrueert.

In 5.7 wordt gesproken over onderbelasting. Concreet worden de volgende richtlijnen aangereikt:

  • Zit maximaal 2 uur aangesloten en doe daarna 10 minuten iets anders (bij voorkeur bewegen);
  • Zit op het werk maximaal 5 uur per dag;
  • Beweeg minimaal 30 minuten stevig (bezoek de sportschool, maak een wandeling etc.).

De publicatie van deze handreiking leidt ertoe dat vorige handreikingen vervallen. Het is dus van groot belang om kennis te nemen van de inhoud hiervan. Deze kun je vinden op de website van SER.