Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Coach aan het woord | Paula van Veen

4w5a0724-min_4_20210112_205133

Wat is het effect van onze coaching? Waar halen de coaches van ADXpert hun voldoening uit? Het is goed om daarbij stil te staan. En goed om dat eens te delen met ons netwerk.

In de functie van loopbaan- en re-integratiecoach is het onze taak om mensen te helpen als ze zijn vastgelopen op het werk. Het kan zijn dat ze zijn uitgevallen vanwege psychische of lichamelijke klachten. Of ze zijn aan het werk, maar zitten niet lekker in hun vel, hebben last van stress of merken dat ze tegen ontwikkelpunten aanlopen. We begeleiden een werknemer en zoeken samen naar oplossingen. We adviseren, sturen, coachen en overleggen met collega’s etc. met als doel om iemand zo goed als mogelijk te ondersteunen in het proces of traject waarin hij of zij zit.

Wat doen we tijdens de coachsessies? We benoemen talenten en competenties, zoeken uit waar iemand gelukkig van wordt. Confronteren en geven feedback op gedrag. En verder geven we uitleg over processen (psycho educatie, communicatie etc.) en motiveren we de werknemer. Ieder mens en ieder gesprek is bijzonder. Werknemers die in een tweede spoortraject zitten, hebben te maken met wetgeving en afspraken. Onze gesprekken zijn soms een uitdaging, bijvoorbeeld als een werknemer het vinden van ander passend werk (nog) helemaal niet ziet zitten. En er zijn werknemers die nog niet zover zijn dat ze afscheid kunnen nemen van hun oude functie. Allemaal uitdagingen in een coachtraject. Geen dag is hetzelfde zullen we maar zeggen.

We delen bij ADXpert onderling onze successen. We worden er blij van en het motiveert ons! En omdat we in deze tijd allemaal wel wat blijheid mogen ervaren, delen we een paar recente successen van ons team:

- Een oudere werknemer (61 jaar), met flinke fysieke klachten, kan zijn huidige functie niet meer uitoefenen. Hij heeft benutbare mogelijkheden en moet op zoek naar ander passend werk. Hij heeft nog nooit gesolliciteerd en is niet handig met een computer. Bij ADXpert maken we een mooi cv en stellen we een motivatiebrief op met de werkgeversvoordelen erin. Werknemer is zelf heel initiatiefvol en gaat bij diverse bedrijven in zijn omgeving langs om brief en cv af te geven. Dit leidt tot twee opties om werkervaring in ander passend werk op te gaan doen.

- Een jonge werkneemster heeft last van stress. Ze meldt zich regelmatig ziek, vanwege stress gerelateerde klachten. Haar werkgever heeft haar aangemeld voor coaching. Na een paar coachsessies heeft ze inzicht in haar manier van denken. Ze denkt in problemen en dat maakt haar ook nog eens onzeker. Het bijhouden van een logboekje waarin ze aan het einde van iedere dag schrijft wat goed is gegaan, doet haar beseffen dat er veel dingen goed gaan. Ze voelt zich hierdoor minder gestresst, kan beter afstand nemen van haar werk en daardoor beter uitrusten. Door het vergroten van haar zelfinzicht, leert ze omgaan met problemen op het werk.

- Een werkneemster ervaart veel klachten en is arbeidsongeschikt. Ze vertelt dat ze niet meer alleen het huishouden kan doen en hulp krijgt van haar kinderen. De bedrijfsarts ziet echter wel benutbare mogelijkheden. Werkneemster voelt zich niet erkent in haar klachten en is boos op haar werkgever. In het tweede spoortraject wordt zij gecoacht om niet te blijven hangen in haar boosheid en met behulp van haar schoondochter en coach voldoet ze aan de sollicitatieplicht. Door voorlichting te geven over de WIA-procedure en de Wet verbetering poortwachter, begrijpt ze haar werkgever beter. Het resultaat: werkgever en werknemer leveren een goed dossier aan bij het UWV en werknemer krijgt een volledige WIA-uitkering. Ze kan eindelijk uitrusten en werken aan verbetering van haar gezondheid.

- Een werknemer is al langer dan een jaar arbeidsongeschikt. Ondanks dat hij aan het re-integreren is in zijn oude functie, wordt een tweede spoortraject opgestart. Al snel wordt duidelijk dat werknemer helemaal niet meer wil terugkeren in zijn oude werk. In de inventariserende gesprekken vertelt werknemer dat hij zou willen kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap. De voor- en tegens worden besproken. Een ondernemersplan heeft hij snel gemaakt. Een gesprek met de werkgever volgt. Werknemer heeft de gesprekken met zijn coach als stimulerend ervaren. Bovendien heeft hij door de gesprekken met de coach het zelfvertrouwen gekregen om door te zetten. Vanzelfsprekend wordt dit gekozen pad samen met de coach zorgvuldig besproken, zodat er uiteindelijk een weloverwogen besluit genomen wordt.

Bovenstaande voorbeelden geven inzicht in ons werk als coach en de mooie resultaten die wij met elkaar behalen. Onze dienstverlening richt zich op de werkgever. Wij helpen de werkgever bij goed werkgeverschap. Daarnaast denken wij ook aan het belang van de werknemer. Als werkgever als werknemer tevreden zijn, vinden wij ons werk geslaagd. We doen wat werkt en zijn trots op ons werk!