Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Een voorbeeld van een RI&E

4w5a0310_1_20220920_144104

RI&E staat voor Risico -Inventarisatie & -Evaluatie en is een wettelijke verplichte inventarisatie en evaluatie van risico’s op de werkplek die alle werkgevers moeten (laten) uitvoeren. De RI&E is onderdeel van de Arbowet en heeft als doel de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen, ongevallen te voorkomen en de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Verplichtingen voor werkgevers: RI&E toetsen

Wanneer een organisatie meer dan 25 werknemers in dienst heeft, is de werkgever verplicht de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde Arbo deskundige. Deze toetsing is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de RI&E voldoet aan de wettelijke normen en dat alles risico's op de werkplek grondig worden geëvalueerd. 

De eisen voor het toetsen van de RI&E zijn recentelijk fors aangepast. In de Staatscourant is dat gepubliceerd. Deze aanpassingen zijn bedoeld om de kwaliteit van de RI&E processen te verbeteren en om ervoor te zorgen dat werkgevers en werknemers beter beschermd worden tegen arbeidsgerelateerde risico's.  Kleinere organisaties mogen gebruik maken van een erkend RI&E-instrument.

Voor kleinere organisaties bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van erkende RI&E-instrumenten. Deze instrumenten zijn ontwikkeld volgens de geldende richtlijnen en normen en bieden een gestructureerde aanpak voor het uitvoeren van de RI&E. Door gebruik te maken van een erkend RI&E instrument kunnen kleinere organisaties op een efficiënte en effectieve manier voldoen aan hun wettelijke verplichtingen op het gebied van arbeidsveiligheid en gezondheid. 

Elementen van een RI&E

Elementen van een RI&E omvatten een grondige inventarisatie en evaluatie van risico's die van invloed kunnen zijn op de gezondheid en veiligheid van werknemers op de werkplek. Aspecten die in een RI&E worden opgenomen zijn:

Inventarisatie van risico’s

De inventarisatie van risico's is het eerste en vaak meest omvangrijke onderdeel van een RI&E. Hierbij worden mogelijke gevaren en risico's op de werkplek geïdentificeerd. Dit kan variëren van fysieke gevaren zoals machines en elektrische installaties tot psychosociale risico's zoals stress en werkdruk. 

Evaluatie van risico's

Na de inventarisatie volgt de evaluatie van de geïdentificeerde risico's. Hierbij worden de risico's beoordeeld op ernst en de waarschijnlijkheid dat ze zich zullen voordoen. Door een gedegen inschatting te maken van de impact en de kans op het optreden van deze risico's, kan de prioriteit worden bepaald voor het nemen van preventieve maatregelen. 

Maatregelen en plan van aanpak

Op basis van de inventarisatie en evaluatie wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit plan bevat concrete maatregelen om de geïdentificeerde risico's te verminderen of op te lossen. 

Betrokkenheid van werknemers

Een essentieel aspect van een effectieve RI&E is de betrokkenheid van werknemers. Zij kennen vaak als geen ander de specifieke risico's en kunnen waardevolle inzichten bieden in het vinden van risico's en het bedenken van passende oplossingen. Het betrekken van werknemers bij het RI&E-proces vergroot niet alleen het draagvlak voor veiligheidsmaatregelen, maar zorgt ook voor een grotere bewustwording en betrokkenheid op de werkvloer. 

Periodieke evaluatie en bijstelling

Tot slot is het belangrijk om de RI&E regelmatig te evalueren en indien nodig bij te stellen. Veranderingen binnen de werkomgeving, processen en organisatie kunnen nieuwe risico's met zich meebrengen. Door de RI&E periodiek te herzien, blijft deze actueel en effectief in het identificeren en beheersen van risico's op de werkvloer. 

Ondersteuning bij het opstellen van uw RI&E

Als werkgever kunt u rekenen op de ondersteuning van een arbodienst bij het opstellen van de Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) voor uw bedrijf. Bij ADXpert bieden we deze service ook aan. Op onze website staat een handige checklist klaar, die u kunt invullen. Hiermee krijgt u een eerste indruk van de relevante onderwerpen voor de RI&E. U kunt de checklist vrijblijvend invullen en naar ons opsturen. Dit helpt ons bij het vormen van een beeld van de organisatie. Aan de hand van deze checklist nemen wij contact met u op voor advies. 

Aarzel niet om vandaag nog contact met ons op te nemen om te ontdekken hoe wij u kunnen helpen bij het opstellen van een RI&E die volledig voldoet aan alle wettelijke vereisten en die uw werkomgeving aanzienlijk veiliger maakt.