Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Donatie van verlofuren: toegestaan of no go?

4w5a0515_1_20211229_141435

Een werkgever die vraagt aan werknemers of zij hun vakantieuren in willen leveren in verband met corona, is voor de rechter gesleept door een van zijn werknemers. De centrale vraag hier is of de donatie van verlofuren in dit geval toegestaan is. Benieuwd naar het antwoord op deze vraag? Lees dan verder.

Casus

In 2020 verzocht een werkgever aan zijn werknemers om vakantiedagen voor 30 juni op te nemen en anders te doneren. Echter, een van de werknemers was op dat moment bezig met re-integratie. In 2021 meldt de werkgever dat de werknemer inmiddels een maximum aan uren voor afspraken bij de arts tijdens zijn werktijd had bereikt, zoals opgenomen in de cao. Het bedrijf informeerde de werknemer over zijn vakantiedagen en stelde dat 13,5 dagen aan het bedrijf zouden worden gedoneerd. Achteraf gezien was de werknemer het hier niet mee eens.

Rechtsgang

De werkgever stapte naar de rechter en vroeg ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan. Als reden werd aangegeven dat er sprake was van een verstoorde arbeidsrelatie. Volgens de werkgever heeft de werknemer zijn werkgever te weinig verteld over zijn re-integratie. Een van de voorbeelden die hierbij werden aangedragen was dat de werknemer volgens het UWV in 2020 al arbeidsgeschikt verklaard was, terwijl hij in 2021 nog niet volledig werkte. Echter, de werkgever heeft hier geen onderzoek naar gedaan en dus is er volgens de rechter geen poging gedaan om de verstoorde arbeidsrelatie te herstellen. Het ontbindingsverzoek werd afgewezen.

Antwoord

Er is geen bewijs gevonden waaruit blijkt dat de werknemer akkoord is gegaan met het verzoek van de werkgever om vakantiedagen in te leveren. Dat betekent dat de werkgever niet kan bewijzen dat de werknemer daadwerkelijk afstand heeft gedaan van zijn vakantieuren. De donatie van verlofuren is dus niet toegestaan. Vragen mag, verplichten niet.