Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

De rol van de arts-gemachtigde

wga

Lees meer over de rol van een arts-gemachtigde en zijn persoonlijke ervaringen in ons interview met René Hylkema, arts-gemachtigde. 

Kun je wat meer vertellen over je achtergrond en ervaring als arts-gemachtigde?

  Als arts-gemachtigde ben ik werkzaam voor eigen risicodragers WGA en ZW. In een aantal gevallen tekent de opdrachtgever bezwaar aan tegen iedere WIA beoordeling om zicht te krijgen op de wijze waarop UWV beoordelingen uitvoert, de beoordeling beargumenteert en of er bijzondere omstandigheden zijn die van belang zijn voor bijvoorbeeld de kwaliteit van verzuimbegeleiding c.q. functioneren van de arbodienst. Uiteraard niet medisch-inhoudelijk maar wel inzake procesgang en adequate beoordeling. Met name het duurzaamheidscriterium speelt een grote rol bij de toetsing in verband met de toegerekende schadelast werkgever.

  Kun je de verschillen uitleggen tussen jouw rol als bedrijfsarts en als arts-gemachtigde?

   Een bedrijfsarts begeleid de werknemer vanaf de eerste ziektedag (tot einde wachttijd indien van toepassing). Tijdens de wachttijd van de WIA is de beoordeling van de belastbaarheid een belangrijke rol voor de bedrijfsarts evenals het vaststellen of er sprake is van adequate behandeling. Er is vaak sprake van een herstelfase waarin de belastbaarheid kan variëren en vaak nog toeneemt. De arts-gemachtigde ziet net als de verzekeringsarts veel meer het resultaat van een medische eindsituatie waarin moet worden vastgesteld of het re-integratie resultaat reëel is gezien gezondheidsklacht en beloop.

   Wat motiveerde jou om arts-gemachtigde te worden? Waar komt je interesse in de WIA vandaan?

    Ik ben langere tijd opleider geweest voor de post-HBO opleiding casemanagement en heb een aantal jaren ook in de Van Nelle fabriek in Rotterdam een basis casemanagement opleiding georganiseerd. Tevens heb ik regelmatig werkzaamheden verricht voor private verzekeraars. Ik heb ook bij UWV zelf gewerkt als ingehuurde arts voor herbeoordelingen. Hierdoor ben ik goed ingevoerd in de sociale zekerheid. Deze achtergrond is wel noodzakelijk om als arts-gemachtigde in te kunnen schatten of een bezwaar of beroep procedure in de praktijk succesvol kan zijn.

    Hoe blijf je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied?

     Nascholing, het bijhouden van vakliteratuur en contact met collega’s die ook werkzaam zijn in deze niche markt zijn belangrijke factoren. Verder levert iedere casus eigenlijk wel nieuwe inzichten op.

     Wat vind je het meest leuke aan het werk als arts-gemachtigde?

      Routinematige Poortwachter werkzaamheden in de rol van bedrijfsarts kent gemiddeld genomen weinig variatie. Het werk als arts-gemachtigde is de daarentegen veel meer medisch inhoudelijk van aard omdat regelmatig medische argumentatie gevoerd moet worden over een specifiek ziektebeeld waarbij achtergrond informatie zoals resultaten van klinisch onderzoek van belang zijn. Daarbij is vanwege de juridische aspecten vaak contact met een advocaat noodzakelijk of een medisch specialist bij een medisch inhoudelijke vraag. Dit speelterrein waarop verschillende disciplines samenkomen vind ik wel een bijzonder aspect van dit werk.

      Wil je meer weten over de WGA? Ontdek hier meer over de WGA en onze diensten op dit gebied