Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Coronavirus en re-integratie

4W5A0480

Tijdens de coronacrisis gaat re-integratie ook gewoon door. Het UWV houdt rekening met de gevolgen van COVID-19 bij het beoordelen van re-integratie van werkgever en werknemer. Lees hieronder waar u rekening mee moet houden.

Als werkgever moet u poortwachtersverplichtingen nakomen. Hierbij geldt dus de Werkwijzer Poortwachter. Het UWV houdt wel rekening met de impact van het coronavirus op het re-integratieproces. Bij de beoordeling staat centraal of er ondanks de coronacrisis voldoende is gedaan aan re-integratie en de verwachte procesgang gevolgd kan worden. Als dit het geval is wordt er geen loonsanctie door het UWV opgelegd.

Tijdens het opstellen van het re-integratieverslag moet u met een aantal dingen rekening houden. Als uw werknemer minder inzetbaar is vanwege COVID-19 dan moet er altijd een aanpassing van de probleemanalyse komen. Als er iets wijzigt in de re-integratie-inspanningen vanwege COVID-19 dan moet het plan van aanpak worden aangepast.

Het is belangrijk om een goed gedocumenteerd re-integratiedossier bij te houden om te laten zien dat er ondanks de coronacrisis voldoende inspanningen zijn gedaan. Hierin beschrijft u hoe het coronavirus invloed heeft op het re-integratieproces.

U kunt een bekortingsverzoek loondoorbetaling aanvragen als er door het UWV een loonsanctie is opgelegd maar door COVID-19 re-integratie-inspanningen achterblijven. Als het UWV uw argumenten aannemelijk vind dan wordt de loonsanctie beëindigd en de claimbeoordeling WIA alsnog opgestart en afgerond.