Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Corona: Verlof & vakantie

4W5A9389-min

Nu vakanties en vrije dagen in zicht komen, wordt u als werkgever geconfronteerd met veel vragen en keuzes in deze ongewone situatie. Want helaas zullen vakantieplannen voor deze zomer naar alle waarschijnlijkheid moeten worden bijgesteld, ook voor u en uw werknemers. ADXpert helpt u graag. In dit artikel beantwoorden onze experts al uw vragen rondom vakantie & verlof en het corona-virus.

Vakantie & verlof

Mag ik als werkgever, nu mijn werknemer niet meer op vakantie kan, het goedgekeurde verlof afzeggen?

Normaal gesproken staat zo’n verlof vast. In feite weet een werkgever niet wat werknemer tijdens zijn of haar verlof van plan is. In deze tijd kan het zo zijn dat door het coronavirus een vakantie geannuleerd is. Ook al is dit onvoorzien, het is geen reden om aan te nemen dat werknemer geen gebruik wil maken van het verlof en komt werken. U als werkgever mag alleen bezwaar maken tegen het opnemen van vakantiedagen van werknemers, als de vakantie grote problemen kan opleveren voor uw bedrijf. Maar, werknemers moeten ieder jaar in de mogelijkheid worden gesteld om het wettelijk aantal vakantiedagen op te kunnen nemen. U mag daar geen bezwaar tegen maken.

In overleg is alles mogelijk. De wet geeft aan dat wanneer er dus toch nog voldoende werk is, in overleg de werknemer gewoon aan het werk kan gaan en verderop in het jaar alsnog verlof kan indienen. Dit mag alleen als er sprake is van 'gewichtige redenen'. De coronacrisis en de consequenties hiervan op uw bedrijf kan zeker een 'gewichtige reden' opleveren. Denk aan onderbezetting, doordat meerdere werknemers ziek zijn of wanneer de vraag naar uw producten of diensten zo sterk is gestegen, dat alle medewerkers nodig zijn.

Indien er niet voldoende werk is, bent u als werkgever niet verplicht het verlof in te trekken en werknemer te laten werken.

Mag mijn werknemer zijn of haar al eerder ingediende vakantiedagen intrekken?

Veel van uw werknemers zullen al verlof hebben aangevraagd voor de komende vakanties. De wet geeft aan dat uw als werkgever dit verlof vaststelt aan de hand van de wensen van de werknemer, tenzij er sprak is van gewichtige redenen voor uw bedrijf welke dit verlof niet toestaan. Wanneer u als werkgever na deze aanvraag niet binnen twee weken die gewichtige redenen heeft bekend gemaakt aan uw werknemer, worden de vakantiedagen vastgesteld op de dagen voor welke uw werknemer verlof bij u heeft aangevraagd.

Omdat het coronavirus zorgt voor onzekerheid rondom vakanties, is het natuurlijk goed voor te stellen dat uw werknemer zijn of haar vakantiedagen wil intrekken of verschuiven. U bent niet verplicht om in te gaan op zo'n verzoek. Wij adviseren u om dit wel in overleg te doen en samen te zoeken naar een passende oplossing.

Wat gebeurt er met de vakantiedagen van mijn werknemer als deze dit jaar niet worden opgenomen?

Wanneer uw werknemer zijn of haar wettelijke vakantiedagen in 2021 niet opneemt of deze weer intrekt, dan heeft werknemer nog tot 1 juli 2022 de tijd om ze alsnog te gebruiken. Mochten ze dan nog niet zijn opgenomen, omdat het voor uw werknemer bijvoorbeeld niet mogelijk was op vakantiedagen op te nemen, dan heeft u altijd nog de optie om ze langer geldig te maken voor desbetreffende werknemer.

Let hierbij wel op dat u verplicht bent uw werknemers er op tijd aan te herinneren dat er nog openstaande wettelijke vakantiedagen zijn en deze nog opgenomen kunnen worden.

Mag ik als werkgever mijn werknemer verplichten om verlof op te nemen als er geen of onvoldoende werk is?

Nee. Een werkgever is niet in staat dit te verplichten. Wel is in zo’n situatie overleg met werknemer mogelijk.

Mag ik mijn werknemer verplichten ADV-uren op te nemen in plaats van vakantie-uren?

Ja. Wanneer er minder werk beschikbaar is binnen uw bedrijf mag u uw werknemers opleggen om ADV-uren op te nemen. De wetgeving voor vakantie-uren is namelijk niet van toepassing op ADV-uren. Controleer wel eerst wat hierover is afgesproken in een cao of arbeidsovereenkomst.

Wat voor soort verlof kan mijn werknemer opnemen in verband met het corona-virus?

In een aantal gevallen kan kort verzuimverlof of calamiteitenverlof worden opgenomen. Dit kan op zijn hoogst enkele dagen voortduren. Voor quarantaine kan deze vorm van verlof dus niet worden opgenomen, gezien dit niet enkele dagen duurt maar een langere periode aanhoudt. Indien er sprake is van quarantaine én ziekte, geldt het verzuimverlof.

Een andere mogelijkheid is kortdurend zorgverlof. Dit kan het geval zijn wanneer uw werknemer noodzakelijke verzorging op zich moet nemen van een ziek persoon in zijn of haar naaste omgeving. Om welke personen dit specifiek gaat, kunt u lezen in de Wet arbeid en zorg.

Moet ik loon doorbetalen als mijn werknemer op advies van de GGD of het RIVM in quarantaine is?

Ja. Wanneer uw werknemer door het RIVM of de GGD geadviseerd is om thuis te blijven, omdat er bij werknemer corona is vastgesteld, geldt dit als een gewone ziekmelding en is er sprake van een loondoorbetalingsplicht. Indien werknemer in quarantaine zit vanwege een besmette huisgenoot of het afreizen naar risicogebieden, is de vraag belangrijk of uw werknemer wel of niet ziek is. Als hij niet ziek is, kunnen er vaak nog werkzaamheden vanuit huis gedaan worden. Indien de gezonde werknemer in quarantaine géén thuiswerkzaamheden kan verrichten, geldt voor werkgever wel een loondoorbetalingsverplichting.

Moet ik loon doorbetalen als mijn werknemer naar een gebied is afgereisd, ondanks een negatief reisadvies?

Nee. Wanneer uw werknemer zelf risico’s heeft genomen wat betreft vakantie, zal er geen sprake zijn van een loondoorbetalingplicht tijdens ziekte of quarantaine van desbetreffende werknemer.

Vakantiegeld

Mag ik het vakantiegeld inhouden van mijn werknemers om de maandelijkse salarissen te kunnen voldoen?

Nee, dit mag niet. Dit mag alleen wanneer u en uw werknemers dit afspreken in een plan om het bedrijf te laten voortbestaan.

Mag ik het uitkeren van het vakantiegeld in mei uitstellen?

Over het vakantiegeld staan wettelijke afspraken vast. De wet bepaalt dat opgebouwd vakantiegeld over de maanden juni tot en met mei en uiterlijk op 30 juni moet zijn uitbetaald. Als er bedrijfseconomische problemen zijn, kan u in overleg gaan met uw werknemers en eenmalig het vakantiegeld op een later tijdstip of in termijnen betalen. Het is erg belangrijk dat u wel de instemming van uw werknemers hiervoor heeft. Het is verstandig om dat schriftelijk vast te leggen.


Vragen of advies nodig? ADXpert helpt u graag.

Advies nodig? Of vragen over wat er voor uw bedrijf verandert door de uitbraak van het coronavirus? In ons uitgebreide Coronavirus Dossier geven onze experts antwoord op al uw vragen. Lees hier meer over verlof tijdens corona.