Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

4w5a6394-min_11_20200824_144653

Vanaf 1 januari 2021 kunnen kleine werkgevers die stoppen met hun bedrijf compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoedingen bij ontslag. Om in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden, die we u kort uitleggen.

Wanneer komt een bedrijf hiervoor in aanmerking?

Het moet gaan om een kleine werkgever met minder dan 25 man personeel en de werkgever moet zijn of haar bedrijf stoppen wegens pensioen of overlijden. Het bedrijf beëindigt alle werkzaamheden en zal dus niet overgenomen worden. De arbeidsovereenkomst met het personeel zal dan moeten worden beëindigd, omdat de arbeidsplaats komt te vervallen. Er dient voor het ontslag toestemming voor ten minste één werknemer te worden gevraagd bij het UWV of de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden door de kantonrechter.

Voorwaarden voor de compensatie

U moet als werkgever, om in aanmerking te komen voor de compensatie, de AOW-leeftijd hebben bereikt. Bij overlijden van de werkgever geldt dat erfgenamen binnen 12 maanden een verzoek moeten hebben gedaan tot toestemming voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomsten. De transitievergoeding moet betaald zijn op of na 1 januari 2021. Helaas geldt deze nieuwe regel niet met terugwerkende kracht.

Bedrijfsbeëindiging wegens ziekte

Ook wanneer u uw bedrijf moet sluiten wegens ziekte, wil de overheid dat u gebruik kunt maken van de compensatie transitievergoeding. Vanaf 1 januari 2021 kan dat helaas nog niet. Vanaf welke datum dat wel zal kunnen, is nog niet bekend. We houden u daarvan op de hoogte.