Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Chronische ziekte en no-riskpolis

4w5a9853-min_1_20200430_233233

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat onderzoek doen om te beoordelen of mensen met een chronische aandoening geholpen kunnen worden met een no-riskpolis. Onbekendheid met het instrument en het niet éénduidig toekennen van de polis voor chronisch zieken zijn 2 pijnpunten die de minister wil aanpakken.

Meer bekendheid

Er bestaat een groep mensen die moeite heeft om aan de slag te komen vanwege hun chronische aandoening. Binnen deze categorie zijn er al mensen met een no-riskpolis, maar er geen gebruik van maken wegens onbekendheid. Eén van de speerpunten van de minister zal daarom ook zijn om meer bekendheid aan de no-riskpolis te geven. Zowel voor de werknemer als voor de werkgever biedt dit instrument kansen.

Voorwaarden no-riskpolis chronisch zieken

Minister Koolmees heeft geconstateerd dat er een deel van de chronisch zieken niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de no-riskpolis. Hij gaat onderzoeken of daar één lijn in getrokken kan worden en de no-riskpolis ook voor deze groep mensen kan worden toegekend. Wel vindt hij het van belang dat er alleen een no-riskpolis toegekend mag worden als er sprake is van een verhoogde kans op uitval. Daarbij wordt er niet gelet op leeftijd.

ADXpert houdt in de gaten als de minister met de uitkomst van het onderzoek komt. Houdt hiervoor onze kennisbank en nieuwsbrief in de gaten. 

Wilt u meer informatie over de no-riskpolis? Lees dan het interview met onze Fiscaal deskundige over de no-riskpolis of neem contact met ons op.