Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Burn-out voorkomen: Nee zeggen op het werk

av_adxpert-2019_04kopie_4_20190528_161348

Nee zeggen is lastig. Het lijkt erop dat je iemand afwijst en dat voelt niet goed. Dat geeft stress. Iemand moet het toch doen, en daarom zeg je ‘ja’. Nee zeggen is: negatief - afwijzen - niet loyaal - onvriendelijk. Het kan de sfeer of relatie gemakkelijk onder druk zetten.

Totdat je ontdekt, en soms te laat, dat je ook ‘nee’ zegt bij een ‘ja’. Een ‘ja’ tegen nog meer werk is ‘nee’ zeggen tegen jezelf. Als je toestemt in een extra taak, zeg je ‘nee’ tegen jezelf, of tegen je gezin dat graag heeft dat bij de maaltijd thuis bent, of tegen je sociale omgeving die geniet van je relaxte houding. ‘Ja’ zeggen is dus eigenlijk gelijktijdig ook ‘nee’ zeggen.

Positief ‘nee’ zeggen

Het werkt ook andersom. Als je niet instemt met een verzoek, een extra taak, is dat vaak omdat je ja wilt zeggen tegen iets anders. Je bent je dat lang niet altijd bewust, tegelijk voel je het vaak wel aan. Je zegt ‘nee’ omdat je wilt kiezen voor iets dat belangrijker is. Niet omdat je het niet zou willen, of omdat je iemand wilt afwijzen.

Wees je dus bewust van het ‘ja’ onder je ‘nee’. Nee zeggen kan je op een aantal manieren doen, voorbeelden vind je in dit kopje.

Ik zou je graag willen helpen, maar het is toch beter dat ik het niet doe, omdat …

  • Ik de dingen die ik doe, goed wil doen.
  • Ik het belangrijk vind om er te zijn voor de mensen om mij heen, om ruimte te hebben om een praatje met collega’s te maken.
  • Ik afspraken met derden ook wil nakomen.
  • Ik op lange termijn dit werk wil kunnen blijven combineren met mijn privéleven.
  • Ik ook een goede ouder wil zijn voor mijn kinderen en goede partner voor mijn echtgenoot.
  • Ik mijn eigen grenzen wil respecteren.

Een reden geven bij 'nee' zeggen is een keuze. Dat hoeft helemaal niet. Het helpt wel als je je van deze positieve reden achter je nee bewust bent.

'Ja' als plan B helpt

Een tweede manier voor gemakkelijker ‘nee’ zeggen is: een plan B bedenken. Als je echt gemakkelijk ‘nee’ wilt zeggen, moet je het ‘nee’ zeggen meteen laten volgen door een ‘ja’, als een plan B.

Je vraagt het aan mij, ik heb er op dit moment geen ruimte voor, maar …

  • Ik begrijp dat dit belangrijk is en ook snel moet gebeuren. Hoe kunnen we dat oplossen?
  • Ik weet wel een website die je verder kan helpen.
  • Misschien is het ook een optie, dat ik dit doe en jij vervolgens …

Meer lezen over stress? Onze experts hebben diverse artikelen voor u geschreven over dit onderwerp en hebben een dossier opgesteld met de meestgestelde vragen rondom stress- en burn-out coaching.

Meer lezen?

William Ury – De kracht van nee! Positief ’nee’ zeggen om tot ‘ja’ te komen.