Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Bedrijfsovername als miskoop: niet op de Whk gelet..

av_adxpert-2019_02kopie_2_20190528_161346

Bedrijven met een loonsom van een paar ton die op papier uitstekend renderen kunnen bij overname een kat in de zak blijken te zijn. Reden daarvoor is dat kleine ondernemingen geen opslag betalen per WIA werknemer maar een sectorpremie. 

Voor kleine bedrijven is er geen prikkel om de instroom te beperken en dus ook geen beeld van de schadelast. Dat kan bij verkoop van de onderneming voor nare verrassingen zorgen, zeker als de verkrijger een grote onderneming is die juist wel een individuele aanslag te verwerken krijgt.

Een ander probleem vormt de ‘gemengde fusie’. Als een onderneming die eigen risicodrager is voor de WIA, een omslaglid (dat is een onderneming die publiek verzekerd is en op wie de WGA schadelast wordt verhaald via de Werkhervattingskas (Whk) premie) overneemt, dan kan het voorkomen dat personeel dat jaren na de overname de WIA instroom, aan de verkrijger wordt toegerekend naar rato van de overname (loonsom). Dat komt bijvoorbeeld bij een management-buyout voor. De nieuwe onderneming gaat enthousiast als ERD/WGA van start maar krijgt jaren nadien opeens nota’s van het UWV voor personeel dat nooit bij de startup in dienst is geweest.

Dezelfde aandacht verdient de overname na faillissement. Met name omdat bij een doorstart de WOVON niet geldt en daarom vaak sprake is van een gedeeltelijke overgang van onderneming. De curator is zelden op de hoogte van de WGA schadelast. Soms is zelfs niet eens bekend of de failliete onderneming ERD was, terwijl de schadelast, ongeacht of de koper wel of niet ERD is, achterblijft bij de verzekeraar. 

Samengevat

Bedrijfsovernames bieden bedrijfseconomisch goede kansen maar kunnen ook grote en verborgen kosten met een potentieel langlopend karakter herbergen. Laat u daarom tijdig bijstaan. 

Heeft u vragen, of wilt u een beroep doen op onze expertise, neem dan contact op.