Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Bedrijfsongeval

groepsfoto_1_1_20190705_141458

Een bedrijfsongeval zit in een klein hoekje. Wanneer een werknemer als gevolg van een bedrijfsongeval arbeidsongeschikt raakt, dient de werkgever een re-integratietraject te starten. We lichten een case toe waarin de werkgever zijn re-integratieplicht onvoldoende nakomt. 

Om de case beter te begrijpen, zetten we eerst wat feiten op een rij. Het bedrijf dat in deze casus de hoofdrol heeft, houdt zich bezig met het construeren, tekenen, fabriceren en monteren van staalconstructies. De werknemer waar het in deze casus om gaat is de 50 gepasseerd en is inmiddels ruim 35 jaar in dienst bij zijn werkgever. We hebben hem voor het gemak Frans genoemd.

Arbeidsongeschikt

Frans heeft een bedrijfsongeval gehad waarbij hij zijn linkerknie heeft verdraaid en zijn kruisband heeft afgescheurd. De werkgever meldt hem direct 100% arbeidsongeschikt. De bedrijfsarts heeft een Functie Mogelijkheden Lijst (FML) en een Eerstejaars evaluatie opgesteld en adviseert daarbij de werkgever om op zoek te gaan naar een andere functie voor Frans, waarbij hij veel kan zitten. Ook de arbeidsdeskundige concludeert in zijn arbeidsdeskundig onderzoek dat Frans niet geschikt meer is voor zijn eigen werk; ook niet door zijn huidige werk aan te passen.

Sanctie UWV

Na anderhalf jaar is Frans pas weer in staat om 2 uur per dag te werken bij de werkgever. Drie jaar na het ongeval meldt Frans zich hersteld.

In de tussentijd heeft de werkgever post van het UWV gekregen. De werkgever krijgt een loondoorbetalingssanctie opgelegd van een jaar. Op basis van het rapport van de arbeidsdeskundige heeft het UWV geconcludeerd dat de werkgever té weinig inspanning heeft geleverd bij de re-integratie van Frans. Frans heeft meerdere malen aangegeven dat hij zijn uren per dag wilde uitbreiden, maar de werkgever geeft hiervoor niet de mogelijkheid. De werkgever had ook al veel eerder een tweede spoor traject in moeten zetten.

Meer lezen?

In de rechtszaak die gestart wordt, worden verschillende punten aan de orde gesteld die te maken hebben met de re-integratie van Frans. Kan Frans nu zijn eigen werkzaamheden verrichten? En kon hij dat op het moment dat de werkgever stopte met het betalen van loon? En hoe zit het met ander passend werk voor Frans? Lees hier de volledige uitspraak.

Laat u adviseren!

Wat doet u als er een bedrijfsongeval plaatsvindt en de werknemer raakt arbeidsongeschikt? Belangrijk is dat u als werkgever voldoet aan de re-integratieverplichting en dus meer doet dan de werkgever in deze casus. Zo voorkomt u een hoop narigheid. Zorg er bijvoorbeeld voor dat u niet te laat start met het tweede spoortraject!

Neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van een arbeidsdeskundig onderzoek, een tweede spoortraject, een deskundigenoordeel of een WIA-aanvraag!