Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Aandacht voor thuiswerkend personeel: wat zijn de risico's?

4W5A6062-min

Nu er een verplichting tot thuiswerken bestaat, is het goed om aandacht te besteden aan de risico’s en de zaken waarmee u als werkgever rekening dient te houden. In dit artikel geven we u een aantal aandachtspunten.

Allereerst, als werkgever bent u nog steeds verantwoordelijk voor het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van materialen waarmee thuis wordt gewerkt. U bent ook verantwoordelijk wanneer u geen materiaal aanbiedt en de werknemer gedwongen is om eigen materiaal te gebruiken. Alleen wanneer de werknemer er zelf voor kiest om eigen materiaal te gebruiken, bent u als werkgever niet verantwoordelijk.

Daarnaast dient u oog te houden voor de psychische klachten die uw werknemers kunnen ontwikkelen. Door het thuiswerken zijn veel werknemers niet in staat om werk en privé te scheiden, waardoor zij psychologische gevolgen kunnen ondervinden. U doet er goed aan om risico’s van psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen en te beperken.

Het derde en laatste punt wat van belang is cybersecurity. Een datalek ligt al snel op de loer, waardoor het goed is om werknemers in een beveiligde omgeving te laten werken, zoals het advies is van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Al met al zijn er een aantal punten waarmee u rekening dient te houden als uw werknemers thuiswerken. Meer informatie of advies? Neem gerust contact met ons op!