Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Haalbaarheids-

onderzoek

Expertise

groepsfoto_1_1_20190705_141458

Een haalbaarheidsonderzoek is zinvol als er weinig kansen zijn dat een zieke werknemer passend werk vindt op de huidige arbeidsmarkt en de werkgever en/of de werknemer om die reden sterk twijfelt aan het nut van de inzet van re-integratie spoor 2.

Een haalbaarheidsonderzoek geeft een objectief en formeel antwoord op de vraag of het mogelijk is om op de huidige arbeidsmarkt een baan te vinden die aansluit bij de functionele mogelijkheden van een werknemer. Een registerarbeidsdeskundige voert het onderzoek uit. Dit onderzoek dient mede als bewijsmateriaal voor het UWV dat de werkgever zorgvuldig alle mogelijkheden tot re-integratie is nagegaan. Het rapport dat u als resultaat van het onderzoek krijgt, vormt een belangrijke bijlage bij de aanvraag van een deskundigenoordeel van het UWV of bij een vervroegde WIA-aanvraag.

Waarom een haalbaarheidsonderzoek?

  • Als uit arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat er te weinig mogelijkheden zijn voor re-integratie binnen de eigen organisatie.
  • Als er een vervroegde WIA-aanvraag is bij het UWV.
  • Als reden voor het UVW voor het staken van een tweede spoor traject.
  • Als de mogelijkheid bestaat dat de zieke medewerker bij een WIA-keuring voor meer dan 80% wordt afgekeurd.

De aanpak van het haalbaarheidsonderzoek

De arbeidsdeskundige bestudeert het arbeidsdeskundig rapport en de inbreng van de bedrijfsarts. Daarna volgen interviews met de werkgever en de werknemer. Ook een beroepentest kan deel uitmaken van het onderzoek. Op basis van bevindingen, ervaring en deskundigheid overweegt de arbeidsdeskundige wat de kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt zijn en bepaalt hij de zin en het nut van een mogelijk spoor 2 traject.

De voordelen van een haalbaarheidsonderzoek

  • Er kan een mogelijke loonsanctie voorkomen worden.
  • Er kan worden onderzocht of een tweede spoor traject zinvol zou zijn (mogelijke kostenbesparing).
  • Als er toch een tweede spoor traject wordt gestart, kunnen de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek hierbij benut worden, en is de kans op een succesvol traject hoger.
  • Er wordt meer inzicht verschaft in persoonlijkheid, zwaktes, competenties en loopbaanperspectief van de medewerker en hiermee kan worden bepaald of een tweede spoor traject zinvol zou zijn.
  • De rapportages kunnen gebruikt worden voor een WIA aanvraag.

Voor wie?

Een haalbaarheidsonderzoek is inzetbaar voor alle opleidingsniveaus, beroepsgroepen en voor werknemers met uiteenlopende psychische en/of fysieke klachten.

Wat kan ADXpert voor u betekenen?

Met onze deskundigheid voeren wij een goed gefundeerd haalbaarheidsonderzoek voor u uit. We leveren het onderzoek binnen vijf werkdagen bij u af. ADXpert wil graag uw sparringpartner zijn bij vragen over een zieke werknemer.

OFFERTE AANVRAGEN

Haalbaarheidsonderzoek

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan