Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Haalbaarheidsonderzoek

Expertise

4w5a02761_1_20221018_082146

Een haalbaarheidsonderzoek is zinvol als er weinig kansen zijn dat een zieke werknemer passend werk vindt op de huidige arbeidsmarkt en de werkgever en/of de werknemer om die reden sterk twijfelt aan het nut van de inzet van re-integratie spoor 2.

Met behulp van onze deskundigheid voeren wij een goed gefundeerd haalbaarheidsonderzoek spoor 2 voor u uit. Daarbij kijken we naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt en de functionele mogelijkheden van uw werknemer. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek leveren we binnen vijf werkdagen bij u af. Daarnaast is ADXpert uw gesprekspartner bij vragen over een zieke werknemer.

Wilt uw meer weten over een haalbaarheidsonderzoek?

Neem dan contact met ons op.

Een haalbaarheidsonderzoek geeft een objectief en formeel antwoord op de vraag of het mogelijk is om op de huidige arbeidsmarkt een baan te vinden die aansluit bij de functionele mogelijkheden van een werknemer. Een registerarbeidsdeskundige voert het onderzoek uit. Dit onderzoek dient mede als bewijsmateriaal voor het UWV dat de werkgever zorgvuldig alle mogelijkheden tot re-integratie is nagegaan. Het rapport dat u als resultaat van het onderzoek krijgt, vormt een belangrijke bijlage bij de aanvraag van een deskundigenoordeel van het UWV of bij een vervroegde WIA-aanvraag.

Wat is een haalbaarheidsonderzoek spoor 2?

Een haalbaarheidsonderzoek spoor 2 geeft een objectief en formeel antwoord op de vraag of het mogelijk is om op de huidige arbeidsmarkt een baan te vinden die aansluit bij de functionele mogelijkheden van een werknemer. Een registerarbeidsdeskundige voert zo’n onderzoek uit. Dit onderzoek dient mede als bewijsmateriaal voor het UWV dat de werkgever zorgvuldig alle mogelijkheden tot re-integratie is nagegaan. Het rapport dat u als resultaat van het onderzoek krijgt, vormt een belangrijke bijlage bij de aanvraag van een deskundigenoordeel van het UWV of bij een vervroegde WIA-aanvraag.

Als uit arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat er te weinig mogelijkheden zijn voor re-integratie binnen de eigen organisatie (spoor 1), kan het zinvol zijn om niet meteen re-integratie buiten de organisatie (spoor 2) in te zetten. Er kunnen redenen zijn om eerst te onderzoeken of een tweede spoortraject daadwerkelijk zinvol is.

Waarom een haalbaarheidsonderzoek?

  • Als uit arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat er te weinig mogelijkheden zijn voor re-integratie binnen de eigen organisatie.
  • Als er een vervroegde WIA-aanvraag is bij het UWV.
  • Als reden voor het UVW voor het staken van een tweede spoor traject.
  • Als de mogelijkheid bestaat dat de zieke medewerker bij een WIA-keuring voor meer dan 80% wordt afgekeurd.

Aanpak van een haalbaarheidsonderzoek

De arbeidsdeskundige bestudeert het arbeidsdeskundig rapport en de inbreng van de bedrijfsarts. Daarna volgen interviews met de werkgever en de werknemer. Ook een beroepentest kan deel uitmaken van het onderzoek. Op basis van bevindingen, ervaring en deskundigheid overweegt de arbeidsdeskundige wat de kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt zijn en bepaalt hij de zin en het nut van een mogelijk spoor 2 traject.

Voordelen van een haalbaarheidsonderzoek

  • Voorkomen van een mogelijke loonsanctie
  • Onderzoeken of een tweede spoor traject zinvol is (mogelijke kostenbesparing)
  • Benutten van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek als er toch een tweede spoortraject wordt gestart. De kans op een succesvol traject is daardoor hoger
  • Meer inzicht verschaffen over de persoonlijkheid, competenties en het loopbaanperspectief van de medewerker
  • Gebruik van de rapportages voor een WIA-aanvraag

Voor wie is een haalbaarheidsonderzoek spoor 2?

Met onze deskundigheid voeren wij een goed gefundeerd haalbaarheidsonderzoek voor u uit. We leveren het onderzoek binnen vijf werkdagen bij u af. ADXpert wil graag uw sparringpartner zijn bij vragen over een zieke werknemer.

Een haalbaarheidsonderzoek is inzetbaar voor alle opleidingsniveaus, beroepsgroepen en voor werknemers met uiteenlopende psychische en/of fysieke klachten.

Wilt u de samenwerking met ADXpert aangaan?

Offerte aanvragen

Haalbaarheidsonderzoek

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan