Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

av_adxpert-2019_02kopie_2_20190528_161346

Haalbaarheidsonderzoek

Expertise

Een haalbaarheidsonderzoek is nuttig als er weinig kansen zijn dat een zieke werknemer passend werk vindt op de huidige arbeidsmarkt en de werkgever en/of de werknemer om die reden sterk twijfelt aan het nut van de inzet van re-integratie spoor 2.

Een haalbaarheidsonderzoek geeft een objectief en formeel antwoord op de vraag of er voor een werknemer op de actuele arbeidsmarkt werk te vinden is dat aansluit bij de functionele mogelijkheden. Een registerarbeidsdeskundige voert het onderzoek uit. Dit onderzoek dient mede als bewijsmateriaal voor het UWV dat de werkgever zorgvuldig alle mogelijkheden tot re-integratie is nagegaan. Het rapport dat u als resultaat van het onderzoek krijgt, vormt een belangrijke bijlage bij de aanvraag van een deskundigenoordeel van het UWV of bij een vervroegde WIA-aanvraag.

De aanpak van het haalbaarheidsonderzoek

De arbeidsdeskundige bestudeert het arbeidsdeskundig rapport en de inbreng van de bedrijfsarts. Daarna volgen interviews met de werkgever en de werknemer. Ook een beroepentest kan deel uitmaken van het onderzoek. Op basis van bevindingen, ervaring en deskundigheid overweegt de arbeidsdeskundige wat de kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt zijn en bepaalt hij de zin en het nut van een mogelijk spoor 2 traject.

Voor wie?

Een haalbaarheidsonderzoek is toepasbaar voor alle opleidingsniveaus, beroepsgroepen en voor werknemers met uiteenlopende psychische en/of fysieke klachten.

Wat kan ADXpert voor u betekenen?

Met onze deskundigheid voeren wij een goed gefundeerd haalbaarheidsonderzoek voor u uit. We leveren het onderzoek binnen vijf werkdagen bij u af. ADXpert wil graag uw sparringpartner zijn bij vragen over een zieke werknemer.

Een voorbeeld van een geanonimiseerd rapport van ADXpert vindt u hier.

Offerte aanvragen

Haalbaarheidsonderzoek

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan