Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Gerechtelijk deskundigenbericht

Expertise

groepsfoto_4_1_20190705_141344

Het deskundigenbericht is een rapportage waarin door een arbeidsdeskundige antwoord gegeven wordt op vragen van de rechter. Die vragen kunnen betrekking hebben op feiten, maar de rechter kan aan de deskundige ook naar zijn oordeel vragen.

Het inschakelen (via de rechter) van een deskundige, vooruitlopend op een procedure

Vooruitlopend op de rechterlijke bewijswaardering kan een partij vóór of tijdens een procedure bij de rechter een verzoek indienen voor een zogeheten voorlopig deskundigenbericht (artikel 202 Rv). Bij toewijzing van dit verzoek wordt een deskundigenonderzoek bevolen, waarbij de aan te wijzen deskundige zich uitlaat over vragen en relevante feiten en omstandigheden die essentieel zijn voor een beslissing over het geschil. De gedachte hierachter is dat een partij met een voorlopig deskundigenbericht beter zou kunnen beoordelen of het raadzaam is een procedure te beginnen of voort te zetten.

Partijdeskundige

Mocht u overwegen een gerechtelijke procedure te starten, dan kan het aanbeveling verdienen de situatie vooraf door ons als partij-deskundige te laten onderzoeken. Hiermee zijn de kansen in een procedure in te schatten en kan vooraf een strategie bepaald worden. Een heldere rapportage kan daarbij behulpzaam zijn.

Offerte aanvragen

Gerechtelijk deskundigenbericht

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan