Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Fiscale scan personeelsdossiers

Expertise

groepsfoto_4_1_20190705_141344

De Fiscale Scan Personeelsdossiers wordt doorgaans uitgevoerd a) bij aanvang van de arbodienstverlening of b) na een positieve uitslag van een Quick Scan. ADXpert voert een Fiscale Scan Personeelsdossiers uit op basis van no cure, no pay. Ook als het onderzoek geen teruggave oplevert, worden er dus geen kosten in rekening gebracht. 

Deze module biedt werkgevers de mogelijkheid om tot vijf jaar geleden te veel betaalde werkgeverspremies terug te vragen. Veel van onze klanten krijgen na een door ADXpert uitgevoerde scan duizenden tot tienduizenden euro’s terug. Uit een onafhankelijk onderzoek van Sales EQ bv bleek dat de slagingskans in 2018 voor het klein MKB op 76% lag, met een gemiddelde opbrengst van € 20.000,--.

Werkwijze: no cure, no pay

Wij analyseren de aangeleverde gegevens en plannen in overleg met u een afspraak op locatie. Op locatie bekijken we alle personeelsdossiers op zoek naar aanknopingspunten en bewijzen voor het claimen van premiekorting. Vanuit ons kantoor verzamelen we de ontbrekende bewijzen. 

Zodra de bewijslast is afgerond, starten wij met het berekenen van de terug te vorderen premiekortingen. De resultaten worden samengevat in een duidelijke rapportage. Hierin staat het terug te vorderen bedrag, de bewijslast en tips voor de toekomst. Natuurlijk werkt ADXpert AVG-proof.

Offerte aanvragen

Fiscale scan personeelsdossiers

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan