Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Expertises

Rechtsbijstand

voor uw belangen

Er gaat veel geld om in de sociale zekerheid. Helaas worden er ook veel fouten gemaakt. Weinig ondernemers zijn voldoende geschoold om de logica te achterhalen.

Toch zijn de belangen vaak enorm. De werknemer die na einde contract toch besluit zich ziek te melden bij het UWV en zo de WIA instroomt, zal mogelijk voor meerdere tonnen op de premie Whk ten laste van de werkgever drukken. Soms onterecht.

Met ADXpert bent u verzekerd van een diepgaande kennis van het gehele terrein van sociale zekerheid en een tomeloze drive om jarenlange juridische topervaring met kracht en overtuiging in te zetten. Tegen dit soort uitwassen biedt ADXpert rechtsbijstand bescherming. Want in de strijd met het UWV kan iedereen wel deskundigheid en daadkracht gebruiken.

Bezwaarprocedures

ADXpert rechtsbijstand geniet bij het UWV erkenning als werkgevers-gemachtigde. Dat maakt het mogelijk om zonder gedoe met machtigingen een procedure in te leiden en om inzage te krijgen in het medisch dossier. Waar nodig zal de jurist die als uw raadsman optreedt, een beroep doen op onze medische deskundigheid. 

Indien nodig kan binnen vijf minuten een procedure aanhangig worden gemaakt. Nodig is slechts dat u het besluit waar vragen over zijn naar ons mailt, alle andere (proces)stukken worden ons door het UWV opgestuurd. ADXpert is een gedreven en zeer ervaren procespartij. Onze expertise waaiert van loonsancties, via ERD/WGA en /ZW, naar maatregelen. Ook voor arbeidsrecht kunt u bij ons terecht.

Meer informatie over bezwaarprocedures bij ADXpert?

OFFERTE AANVRAGEN

Beroepsprocedures

ADXpert rechtsbijstand is bekend bij alle rechtbanken die Nederland rijk is. Van Groningen tot Maastricht, we hebben overal gepleit, tot aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg aan toe. ADXpert kan uw belangen snel en effectief analyseren en u op grond daarvan helder en duidelijk adviseren over de aanpak van een zaak. Meer dan 30 jaar proceservaring staan daar garant voor. ADXpert is bovendien laagdrempelig, toegankelijk en transparant.

Elke beroepsprocedure begint met een evaluatie van de kans van slagen en een voorstel over de aanpak. Dat kan bij u op kantoor maar ook telefonisch. De jurist die u bij staat zal zorgen dat uw belangen worden beschermd, maar zal ook ruimte creëren voor aspecten die anders niet aan bod komen. Zo maximaliseert u de kans van slagen maar blijft u zich wel herkennen in de procedure.

Omdat beroepszaken lang kunnen duren blijven we beschikbaar voor advies en denken we actief mee over andere wegen die bewandeld kunnen worden.

Meer weten over beroepsprocedures bij ADXpert?

OFFERTE AANVRAGEN

Juridisch consult (digitaal)

Langdurige arbeidsongeschiktheid is een last. Dat geldt niet alleen voor de werknemer. Ook de werkgever kan voor vragen komen te staan waar inhoudelijk goede expertise voor ontbreekt. Door onze zeer grote ervaring en deskundigheid kunnen we makkelijk en meestappen met kwesties die gaandeweg ontstaan. Vaak is een uitleg of een toelichting de sleutel voor het vinden van een oplossing. ADXpert denkt daarbij graag met u mee. Dat kan ook op uurbasis.

Meer lezen over een juridisch consult bij ADXpert?

OFFERTE AANVRAGEN

Repareren loonsancties

Een bezwaarprocedure tegen een loonsanctie kan lang duren. In het Rotterdamse zijn doorlooptijden van een half jaar bepaald geen uitzondering. Tegen die achtergrond kan het lonend zijn om verschillende instrumenten, gericht op het beperken van de schade, in te zetten. 

Dat is ook het voordeel van ADXpert, wij hebben de juridische expertise in huis om een geschil over een loonsanctie met het UWV aan te gaan maar ook de expertise die nodig is om een loonsanctie te bekorten. Wij hebben in de praktijk al ettelijke malen gezien dat die gevorkte aanpak succes kan hebben. Bovendien is door een dergelijke aanpak een deel van de reintegratie-kosten met succes teruggevorderd.

Meer informatie over het repareren van loonsancties bij ADXpert?

OFFERTE AANVRAGEN

VERDIEPING

Artikelen