Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Rechtsbijstand

Voor uw belangen

Met ADXpert verzekert u zich van diepgaande kennis van het gehele terrein van de sociale zekerheid en een tomeloze drive om jarenlange juridische topervaring met kracht en overtuiging in te zetten. Wij beschermen u tegen uitwassen van het systeem, want in de strijd met het UWV kan iedereen wel deskundigheid en daadkracht gebruiken.

Ga met ons de samenwerking aan

4w5a06341_1_20211229_141623

Waarmee helpt onze rechtsbijstand?

Bezwaarprocedures

ADXpert geniet bij het UWV erkenning als werkgeversgemachtigde. Dat maakt het mogelijk om zonder gedoe met machtigingen een procedure in te leiden en om inzage te krijgen in het medisch dossier. Waar nodig zal de jurist die als uw raadsman optreedt een beroep doen op onze medische deskundigheid. 

Indien nodig kan binnen vijf minuten een procedure aanhangig worden gemaakt. Het is slechts nodig dat u het besluit waar vragen over zijn naar ons mailt. Alle andere (proces)stukken worden ons door het UWV opgestuurd. ADXpert is een gedreven en zeer ervaren procespartij. Onze expertise is breed en omvat onder andere loonsancties en het arbeidsrecht. 

Wilt u meer informatie over de bezwaarprocedures bij ADXpert? Lees hier meer.

Beroepsprocedures

ADXpert is bekend bij alle Nederlandse rechtbanken. Van Groningen tot Maastricht, we hebben overal gepleit. Zelfs tot aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. ADXpert kan uw belangen snel en effectief analyseren en u op grond daarvan helder en duidelijk adviseren over de aanpak van een zaak. Dit wordt gegarandeerd door meer dan 30 jaar proceservaring. ADXpert is bovendien laagdrempelig, toegankelijk en transparant.

Elke beroepsprocedure begint met een evaluatie van de kans van slagen en een voorstel over de aanpak. Dat kan bij u op kantoor of telefonisch. De jurist die u bijstaat zal ervoor zorgen dat uw belangen worden behartigd, maar zal ook ruimte creëren voor aspecten die anders niet aan bod komen. Zo maximaliseert u de kans van slagen en blijft u zich wel herkennen in de procedure.

Omdat beroepszaken lang kunnen duren, blijven we beschikbaar voor advies en denken we actief mee over andere wegen die bewandeld kunnen worden.

Lees hier meer over beroepsprocedures bij ADXpert.

Juridisch consult (digitaal)

Langdurige arbeidsongeschiktheid is een last. Dat geldt voor zowel de werkgevers als  de werknemer. De werkgever kan voor vragen komen te staan waarvoor de juiste expertise ontbreekt. Door onze zeer ruime ervaring en deskundigheid kunnen we makkelijk omgaan met kwesties die gaandeweg ontstaan. Vaak is een uitleg of een toelichting de sleutel tot het vinden van een oplossing. ADXpert denkt daarbij graag met u mee. Dat kan ook op uurbasis.

Lees hier meer over een juridisch consult bij ADXpert.

Repareren loonsancties

Een bezwaarprocedure tegen een loonsanctie kan lang duren. In Rotterdam zijn doorlooptijden van een half jaar bepaald geen uitzondering. Tegen die achtergrond kan het lonend zijn om verschillende instrumenten, gericht op het beperken van de schade, in te zetten. 

Dat is ook het voordeel van ADXpert: wij hebben de juridische expertise in huis om loonsanctiegeschillen met het UWV aan te gaan. Daarnaast hebben we de kennis die nodig is om een loonsanctie te bekorten. Wij hebben in de praktijk al ettelijke malen gezien dat die gevorkte aanpak succes kan hebben. Bovendien is door een dergelijke aanpak een deel van de reintegratie-kosten met succes teruggevorderd.

Lees hier meer over het repareren van loonsancties bij ADXpert.

Verdieping

Artikelen