Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Compensatieregeling transitievergoeding

Expertise

Foto van drie collega's die aan een tafel zitten te overleggen, gerelateerd aan de compensatieregeling transitievergoeding.

Als uw werknemer langer dan twee jaar ziek is, mag u als werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. De werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Daarvoor kunt compensatie aanvragen bij het UWV. ADXpert weet welke documenten het UWV nodig heeft om Compensatieregeling transitievergoeding op de juiste manier aan te vragen en te onderbouwen. Met onze module Compensatieregeling transitievergoeding nemen wij u die aanvraag geheel uit handen.

Compensatieregeling transitievergoeding UWV

De compensatieregeling transitievergoeding loopt via het UWV. Voor de beoordeling van uw verzoek voor compensatie van de transitievergoeding heeft het UWV een aantal documenten nodig. Die vragen we eerst bij u op. Het gaat dan om informatie zoals arbeidsovereenkomst(en), specifieke bescheiden over beëindiging van het dienstverband, loonstroken, berekening van de transitievergoeding en het bewijs van volledige betaling van de transitievergoeding. Vervolgens checken wij aan de hand van deze gegevens of u voldoet aan de eisen voor compensatie. Met de aangeleverde gegevens moet het recht op compensatie onderbouwd worden en wordt de hoogte van de compensatie bepaald.

Na het indienen van de aanvraag zal door het UWV binnen 8 -26 weken een beslissing op de aanvraag worden gegeven. Op basis van de beschikking ontvangt u de compensatie u kort daarna.

Maximale hoogte compensatie transitievergoeding

De maximale hoogte van de compensatie transitievergoeding is € 83.000 bruto. In dit artikel leest u hoe het UWV de hoogte van de compensatie bepaalt.

Informatie verzamelen en termijnen bewaken

Op basis van uw gegevens dienen wij een elektronische aanvraag in bij het UWV. Daarin verzoeken wij om een compensatie ter hoogte van de (transitie)vergoeding. Heeft het UWV nog vragen of is er meer informatie nodig, dan is het belangrijk om op tijd te reageren. Meestal is dat binnen 14 of binnen 28 dagen. Bij overschrijding van deze termijn wordt het verzoek niet meer in behandeling genomen. Daar zit u natuurlijk niet op te wachten. Naast informatie verzamelen, bewaken wij daarom ook secuur deze termijnen. Voor u een zorg minder.

Heldere communicatie

Wij houden van heldere communicatie. Alle informatie rondom de aanvraag of de beslissing met betrekking tot een verzoek tot compensatie delen we met u. We vragen u om alle correspondentie over de aanvraag of de beslissing die rechtstreeks aan u gericht is, met ons te delen. Dat mag door de correspondentie door te sturen of inhoudelijk mee te delen.

Kunnen wij u helpen met een aanvraag voor Compensatieregeling transitievergoeding? Vraag hier een offerte aan.

Offerte aanvragen

Transitie
vergoeding

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan