Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Eigenrisicodrager Ziektewet

Expertise

thumbnail_1_20191011_195706

Steeds meer werkgevers kiezen ervoor om een eigen risico te dragen voor de Ziektewet. Je bent dan eigen risicodrager Ziektewet, kortweg ERD ZW. Wordt een werknemer ziek, dan betaalt niet het UWV maar de werkgever de Ziektewetuitkering. Dat is vaak een goede beslissing. 

Als een werkgever eigen risicodrager is, bespaart hij jaarlijks een flink bedrag aan premie. U voert dan samen met uw bedrijfsarts of arbodienst zelf uw preventie- en verzuimbeleid uit. Daarbij is een deskundige en goed bereikbare partner heel belangrijk. ADXpert ondersteunt u met alle specialistische kennis op dit gebied. 

Eigenrisicodrager Ziektewet of wilt u dat worden? 

Als uw ex-werknemer met een Ziektewetuitkering in de Ziektewet blijft, volgt na twee jaar ziekte een WIA-beoordeling. De WIA-uitkering van uw ex-werknemer schuift het UWV ongevraagd op uw bordje. Deze WGA-schade als gevolg van de Ziektewet, gaat u veel geld kosten. Het kan zomaar oplopen tot boven de 200.000 euro.

Dan kan ADXpert veel voor u betekenen! Samen met u maken wij de afweging van kansen en risico’s. Wij zorgen voor een adequate en effectieve werkwijze en ontzorgen u in het hele proces. We begeleiden uw ex-werknemer op een persoonlijke en adequate wijze, zodat u niet langer voor hem betaalt dan nodig is.

ADXpert werkt volledig transparant. Geen versluierde dossierprijzen en hoge aansluitkosten, maar een heldere doorberekening van uitgevoerde activiteiten.

Wilt u weten of Eigenrisicodrager Ziektewet voor u (nog steeds) de juiste keuze is?

We komen het graag met u bespreken.

NEEM CONTACT OP

"Wanneer de werkgever eigenrisicodrager is voor de Ziektewet, betaalt de werkgever de Ziektewetuitwerking voor werknemers die daar bij ziekte recht op hebben. Deze regeling geldt ook voor werknemers die inmiddels uit dienst zijn. Daarnaast is de werkgever verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke (ex-) werknemers.”

Lees het artikel ‘Ziektewet Eigenrisicodragerschap’.

Meer regie over uw geld

Als u eigenrisicodrager Ziektewet wordt, betekent dat: de regie nemen over uw eigen geld. Nu wordt u via de Werkhervattingskasbeschikking (Whk) pas achteraf geconfronteerd met deze Ziektewetpremie. De hoogte van de premie in de Werkhervattingskasbeschikking is gebaseerd op Ziektewetuitkeringen die uw ex-werknemers de achterliggende twee jaar hebben ontvangen. U betaalt wel de boete, maar staat voor een voldongen feit. U kunt niets meer doen. Alleen betalen. Dat wordt volledig anders als u besluit zelf de regie op de Ziektewet te nemen.

Voordelen van Eigen Risicodrager Ziektewet

Werkgevers die eigenrisicodrager Ziektewet zijn, moeten zelf de Ziektewet (laten) uitvoeren. Onderzoek onder hen laat het volgende zien:

  • Het aantal ex-werknemers dat een Ziektewetuitkering aanvraagt is 40% lager;
  • De periode waarin ex-werknemers een Ziektewetuitkering ontvangen is 50% korter.

Hoe komt dat? Ex-werknemers ervaren geen drempel om een Ziektewetuitkering bij het UWV aan te vragen. Die drempel is er wel als ze bij de ex-werkgever aan moeten kloppen voor de Ziektewet. Niet het UWV, maar uw gespecialiseerde bedrijfsarts zal bepalen of de ex-werknemer recht heeft op de Ziektewet.

Daarnaast zult u uw ex-werknemers veel intensiever laten begeleiden dan het UWV. Er is voor u immers een groot financieel belang. U kunt als eigenrisicodrager ZW veel geld besparen.

Offerte aanvragen

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan