Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Derde spoor re-integratie traject

Expertise

thumbnail_1_20191011_195706
Wat is re-integratie derde spoor?

Als de werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid nog geen werk heeft gevonden volgt het UWV met een WIA-keuring.

Er moet worden vastgesteld dat de werknemer verminderde arbeidsproductiviteit kent. Dan kan hij in aanmerking komen voor de WGA-uitkering. Re-integratie derde spoor is het begeleiden van werknemers met een WGA-uitkering naar een passende baan. Hierbij is het uiteindelijke doel het vinden van nieuw werk en daarmee hogere inkomsten voor de werknemer en vermindering van kosten voor de werkgever. Vanwege de aanzienlijke risico’s van een dergelijk derde spoor traject is het raadzaam een specialist in te schakelen. Experts kunnen uw werknemer begeleiden naar duurzaam werk.

Verschillen met re-integratie tweede spoor

Een derde spoor verloopt in grote lijnen zoals een tweede spoor. Het is dan ook vaak een vervolg van het tweede spoortraject. Maar aangezien de werknemer al langere tijd niet heeft gewerkt, is het soms een extra uitdaging om dat deze werknemer klaar is voor een nieuwe baan. Een andere uitdaging is bijvoorbeeld het overtuigen van een potentiele werkgever om de werknemer aan te nemen, door de grotere risico’s.

Voordelen derde spoor traject

Er valt veel te winnen met het inschakelen van een specialist voor een derde spoor traject. Vooral als de werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA. ADXpert neemt niet alleen alle re-integratiebegeleiding over, maar ook beschikken wij over ervaring en alle competenties die nodig zijn voor een succesvolle re-integratie. De kans op een nieuwe baan voor de werknemer wordt aanzienlijk vergroot.

Een succesvol traject leidt er voor de werknemer toe dat hij weer aan de slag kan in een passende baan. Het leidt er voor de werkgever toe dat hij niet langer de WGA-uitkering hoeft te betalen.

Offerte aanvragen

Derde spoor re-integratie

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan