Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

av_adxpert-2019_02kopie_2_20190528_161346

Derde spoor re-integratie

Expertise

Re-integratie derde spoor volgt als de werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid nog geen werk heeft gevonden en het UWV na keuring heeft vastgesteld dat de werknemer verminderde arbeidsproductiviteit kent. Vanwege de aanzienlijke risico’s van een dergelijk project is het raadzaam een specialist in te schakelen. Experts kunnen uw werknemer begeleiden naar duurzaam werk. 

Een derde spoor verloopt in grote lijnen zoals een tweede spoor. Het is dan ook vaak een vervolg van het tweede spoortraject. Een succesvol traject leidt er voor de werknemer toe dat hij weer aan de slag kan in een passende baan. Het leidt er voor de werkgever toe dat hij niet langer de WGA-uitkering hoeft te betalen.

Offerte aanvragen

Derde spoor re-integratie

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan