Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Bezwaarprocedure

Expertise

4w5a0744_1_20211123_131907

Het kan voorkomen dat u het als werkgever of werknemer niet eens bent met het handelen of een besluit van de overheid. Het UWV valt daar ook onder. Dan bestaat de mogelijkheid om een bezwaarprocedure te starten. Dat doet u bij de instantie die het besluit heeft genomen: het UWV. ADXpert kan u begeleiden bij deze bezwaarprocedure. Onze juristen en medisch deskundigen beoordelen uw dossier vanuit hun expertise en ondersteunen u bij een gegrond/kansrijk bezwaarschrift.

Bezwaarprocedure Awb

Een bezwaarprocedure start met bezwaar aantekenen bij het UWV zelf. Dat gebeurt op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarin staat de eisen die gesteld worden aan een bezwaarschrift. Die eisen zijn streng. Het is dus zeer verstandig om dat over te laten aan een arbodienst met de juiste specialisten in dienst. Zij beoordelen of uw bezwaarprocedure Abw kansrijk is en kunnen die, indien nodig, in zeer korte tijd aanhangig maken. Wat we daarvoor nodig hebben? We willen graag dat u het besluit waarmee u het oneens bent naar ons opstuurt. Alle andere (proces)stukken worden aan ons door het UWV opgestuurd. Dat geeft u een stuk rust.

Lees ook over onze hulp bij een beroepsprocedure.

Bezwaarprocedures

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan

Door bezwaar te maken tegen een loonsanctie heeft ADXpert Rechtsbijstand onlangs meer dan € 22.000 teruggehaald bij het UWV voor één van onze klanten. Wilt u weten hoe? Onze jurist Ed Spiering vertelt u hoe dat ging.

Lees meer hierover in het artikel Bezwaar tegen loonsanctie UWV.

Wie zijn wij?

ADXpert is een gedreven en zeer ervaren procespartij. Onze expertise reikt onder meer van loonsancties, ERD/WGA en ZW naar kennis van te nemen maatregelen. Ook voor arbeidsrecht kunt u bij ons terecht. Onze rechtsbijstand geniet bij het UWV erkenning als werkgevers-gemachtigde. Dat maakt het mogelijk om een bezwaarprocedure in te leiden en om inzage te krijgen in het medisch dossier. Zonder gedoe met machtigingen. Waar nodig zal de jurist die als uw raadsman optreedt, een beroep doen op onze medische deskundigheid.

Kunnen we u ondersteunen bij een bezwaarprocedure?

Offerte aanvragen