Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Arbeidsdeskundige letselschade

Expertise

av_adxpert-2019_11kopie_11_20190528_161357

Als uw werknemer arbeidsongeschikt raakt door een ongeval, krijgt u te maken met verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter. Uw werknemer heeft recht op bijstand om zo goed mogelijk te herstellen van de gevolgen van het ongeval en om zo optimaal mogelijk te re-integreren in het arbeidsproces. Dat laatste gebeurt met hulp van een arbeidsdeskundige letselschade die kijkt naar de belastbaarheid van uw werknemer bij letselschade. Het doel is om hem zo goed mogelijk aan passend werk te helpen.

Onze arbeidsdeskundigen letselschade zijn experts op het gebied van het zoeken naar geschikt (passend) werk. Dat kan in het eigen werk zijn, maar ook in aangepaste werkzaamheden bij de eigen werkgever. Indien nodig wordt er ook gekeken naar werk bij een andere werkgever. ADXpert is daarbij een ervaren, deskundige en betrouwbare partner. Wij zijn bovendien van een persoonlijke aanpak en houden rekening met de wensen, ervaring en opleiding van uw werknemer.

Wilt uw meer weten over arbeidsdeskundige letselschade? Neem dan contact met ons op. 

Willem van Beek (34 jaar) werkt als software engineer. Onderweg naar een klus wordt zijn bedrijfsbus met flinke snelheid van achteren aangereden. Willem heeft als gevolg daarvan ernstige nek- en hoofdpijnklachten en moet zich ziek melden bij zijn werkgever. Het ziet ernaar uit dat hij wel even weg zal blijven…

Lees in dit artikel hoe de loonschade kon worden beperkt door bundeling van expertises en de inzet van een arbeidsdeskundige.

Re-integratie bij letselschade

Langdurige uitval door letselschade brengt kosten met zich mee, alleen al door het loon dat doorbetaald moet worden (loonschade). De werknemer is dan ook verplicht om die schade zoveel mogelijk te beperken, een schadebeperkingsplicht. Dat betekent dat hij zich moet inzetten om weer aan (passend) werk te komen. Een van de taken van een arbeidsdeskundige is het analyseren van mogelijkheden voor re-integratie bij letselschade.

De arbeidsdeskundigen van ADXpert zoeken binnen de wensen, ervaring en opleiding naar passend werk. Het analyseren van mogelijkheden na letselschade is nodig om een blijvende werkhervatting te vinden, die zo dicht mogelijk aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden van de werknemer. Het doel is om hem zoveel mogelijk op zijn eigen loonniveau te kunnen terugbrengen. De arbeidsdeskundige en de re-integratiecoach spelen hierbij een belangrijke en onafhankelijke rol. Zij hebben veel kennis over en ervaring in het vinden van passend werk.

De focus van een re-integratietraject na letselschade ligt dan ook

  • in de eerste plaats op de mogelijkheden bij de huidige werkgever (spoor 1);
  • waar nodig aanvullend buiten de eigen organisatie (spoor 2).

Ook het in kaart brengen van de benodigde scholing, training en werkplaatsaanpassingen worden in kaart gebracht (oriëntatie). Daarnaast komt het veel voor dat de belastbaarheid van de betrokkene wordt getoetst in een zogenaamde werkervaringsplek, een soort stage.

Lees hier meer over de ervaring met ADXpert op het gebied van re-integratie bij letselschade.

OFFERTE AANVRAGEN

Arbeidsdeskundige begeleiding bij letselschade

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan