Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

AOV beoordeling

Expertise

av_adxpert-2019_12kopie_12_20190528_161358

Bij ziekte van een ondernemer speelt arbeidskundige begeleiding en beoordeling vaak een essentiële rol. In het kader van een arbeidsdeskundig onderzoek en/of begeleiding voor een ondernemer (AOV) kunnen de volgende aspecten beoordeeld worden:

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kan een zelfstandig ondernemer zich verzekeren voor het geval hij of zij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt. Mocht u daar onverhoopt gebruik van moeten maken, dan wil de verzekeraar met een AOV beoordeling vaststellen of u inderdaad arbeidsongeschikt bent. Dat gebeurt onder andere door middel van een arbeidsdeskundig onderzoek.

ADXpert bepaalt met een beoordeling AOV onderzoek de mate van arbeidsongeschiktheid van een ondernemer. Daarnaast dragen we zorg voor de begeleiding. U ontvangt van ons een concreet arbeidsdeskundig advies AOV met een duidelijke conclusie.

Wilt u gebruikmaken van onze expertise?

Vraag hier een offerte aan

Waarom een beoordeling AOV onderzoek bij ADXpert?

  • Voor een bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid;
  • Voor adviezen voor het verminderen van de arbeidsongeschiktheid door bedrijfsaanpassingen, taakverschuivingen, voorzieningen en andere oplossingen;
  • Voor begeleiding van ondernemers in het eigen bedrijf of naar een situatie buiten het eigen bedrijf;
  • Voor uitvoeren van een second opinion.

Na afloop ontvangt u helder geschreven arbeidsdeskundige rapportage met een gedegen onderbouwing.

Offerte aanvragen

Begeleiding en beoordeling AOV

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan